TR EN

EFDAL ULTRAMİX | HERBİSİT

Aktif Madde: 452,42 g/l 2,4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam

Formülasyon: SE

Tatbikattan sonra sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini artırıp hızlandırırken, kurak şartlar etkiyi geciktirebilir. İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz. Toprakta bakiye bırakmaz. Tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur. Sistemik ve kontakt etkili ve geniş spektrumlu bir herbisittir. Buğday, arpa ve mısırdan sonra ekilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur. (*) Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz. EFDAL ULTRAMİX , isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 0,4 ; B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL ULTRAMİX in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 0,4 ; B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin. KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından Fenoxaprop-p-ethyl ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı yabancı ot ilaçlarıyla karıştırılması tavsiye edilmez. EFDAL PİRİNOS 4 ve Chlorpyrifos-methyl terkipli insektisitlerle karıştırılarak uygulanabilir. Azot, Fosfor ve Potas terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeniyle önce bir karışım denemesinin yapılmasında , eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır.
EFDAL ULTRAMİX, suspo-emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan ilacın su ile iyice karışması çok önemlidir. Bunun için ilaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç, başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak aletin tankına dökülür. Daha sonra aletin karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. KULLANMA ZAMANI: HUBUBAT (Buğday, Arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın. MISIR: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15 °C üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısı ile bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez. KALİBRASYON: Tavsiye edilen dozların 1 dekara (1000 m2) doğru miktarda ve homojen şekilde düşürülebilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun için önce ilaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığı ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürttüğü (debisi), memelerin altına konacak bir kapta birim zamanda biriken suyun her meme için aynı olduğu kontrol edilerek yapılır. İlaçlama aletinin tankı temiz suyla doldurulur. İlaçlama yapar gibi temiz suyun tamamı tüketilir. Islatılan alan ölçülür. Ölçülen alana göre bir tank dolusu suya gerekli miktar ilaç hesaplanır ve ilaçlama aletine katılır. Daha sonra aynı adımla veya vitesle yani aynı hızla ilaçlamaya geçilir. İlaçlama aletinin bir tank dolusunun yettiği alanın miktarının bilinmesi diğer uygulamalarda da faydalı olacaktır. ALET TEMİZLİĞİ: İlaçlamadan hemen sonra ilaçlama aleti tamamen boşaltılır, aletin içi ve dışı tamamen yıkanır. Aletin tankının 1/10 doldurulur ve ilaçlama borularının ve memelerinin temizlenmesi için alet çalıştırılır ve tamamen boşaltılır. İlaçlama aletinin tankı yarıya kadar su ile doldurulur, içine temizleyici bir preparat konarak tank su ile doldurulur. Alet karıştırıcısı ve püskürtme mekanizması çalıştırılır ve boruların ve memelerin temizlenmesi sağlanır. Aynı işlemler temiz suyla da yapılarak alet iyice durulanır.
Ürün Broşürü: