Mesajınız Gönderiliyor

5%
MESAJINIZ İLETİLDİ

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Tarafımıza Ulaşmıştır!

MESAJ GÖNDERME İŞLEMİ BAŞARISIZ

Mesajınız Gönderilirken Hata Meydana Geldi!

Biber

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ TAVSİYELERİMİZ

Biber Programları

Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Biber (Sera)
360 g/L Hymexazol 500 ml/da (Damlama sulama) 3
Biber (Tarla- Sera)
25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-m 250 ml/ 100L Su (10 ml/m2 4 L su)- 500 ml/da Damlama sulama ile 14- 1
Sebze Fideleri
%50 Captan 200-250 g/100 L su _
Sebze Fideleri
%80 Mancozeb 200 g/100 kg tohum _
Sebze Fideleri
%80 Thiram 200 g/100 Kg Tohum _
Sebze Fideleri
%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid 1. Uygulama: 300 g/100 L su, 2. Uygulama: 500 g/100 L su 14
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Biber (Sera)
250 g/l Azoxystrobin 75 ml/100 L su 3
Biber (Sera)
200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin 125 ml/100 L su 3
Biber (Sera)
100 g/L Penconazole 50 ml/100 L su 7
Biber (Sera)
200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim-methyl 50 ml/ 100 l su 3
Biber (Sera)
200 g/L Azoxystrobin + 125 g/L Difenoconazole 100 ml /100 l su 3
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Biber (Sera)
500 g/l Fenhexamid 100 ml/ 100 L su 1
Biber (Sera)
300 g/L Pyrimethanil 125 ml /100 L su 3
Biber (Sera)
150 g/l Cyprodinil + 100 g/l Fludioxonil 150 ml / 100 l su 7
Biber (Sera)
%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil 60 g/100 L su 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Biber (Sera)
110 g/L Etoxazole 35 ml/100 L su Larva, nimf 3
Biber (Sera)
240 g/L Bifenazate 60 ml/100 L su (Yumurta, Larva, Nimf, Ergin) 1
Biber (Sera)
50 g/L Hexythiazox 100 ml/100 L su (Yumurta, Larva, Nimf) 3
Biber (Sera)
18 g/L Abamectin 25 ml/ 100 l su 3
Biber (Sera)
240 g/l Spiromesifen 50 ml/100 l su nimf, ergin 3
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Biber (Sera)
120 g/l Spinetoram 50 ml/100 L su (Larva, ergin) 3
Biber (Sera)
480 g/L Spinosad 20 ml/da Ergin, Larva 3
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Biber
50 g/L Lufenuron 30 ml/da Larva 7
Biber (Sera)
% 30 Indoxacarb 17 g/100 L su Larva 3
Biber
150 g/L Teflubenzuron 35 ml/da Larva 3
Biber (Tarla- Sera)
%5 Emamectin benzoate 30 g/da Larva- 30 g/100 L su 7
Biber
240 g/l Metaflumizone 100 ml/da larva 1
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Biber (Sera)
240 g/L Methoxyfenozide 60 ml/da Larva 1
Biber (Sera)
%5 Emamectin benzoate 30 g/da Larva 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Biber (Sera)
%20 Acetamiprid 30 g/ 100 L su (Larva, Ergin) 3
Biber (Sera)
100 g/L Buprofezin + 20 g/L Lambda- cyhalothrin 300 ml/da Larva, Ergin 7
Biber (Sera)
100 g/l Spirotetramat 100 ml / 100 l su larva pupa 3
Biber (Sera)
100 g/L Pyriproxyfen 50 ml/100 L su, Larva, pupa 3
Biber (Sera)
240 g/L Thiamethoxam 100 ml/da Ergin, Larva- Damla sulama 5
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Biber (Sera)
%20 Acetamiprid 25 g/ 100L su (Nimf, ergin) 3
Biber (Sera)
%50 Flonicamid 15 g/100 L su (Ergin, nimf) 1
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
_
%5 Metaldehyde 4-5 kg/da Zararlı görüldüğünde (Toz Yem) _
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Biber (Sera)
150 g/l Fosthiazate 1 L/da (Fide dikiminden 3-6 gün önce, damla sulama)
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Biber 108 g/L Haloxyfop-P-Methyl ester 60 ml/da 52
 
 
 

Aklınıza takılan herhangi bir şey var mı?

Müşteri Temsilcimizle Görüşün!

444 3 150
Sizi en yakın bayimize alalım!

Konum ayarlarınızı açarak size en yakın bayimizi bulabilirsiniz ve TARKİM ürünleriyle tanışabilirsiniz.

BENİ EN YAKIN BAYİYE GÖTÜR