Mesajınız Gönderiliyor

5%
MESAJINIZ İLETİLDİ

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Tarafımıza Ulaşmıştır!

MESAJ GÖNDERME İŞLEMİ BAŞARISIZ

Mesajınız Gönderilirken Hata Meydana Geldi!

Domates

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ TAVSİYELERİMİZ

Domates Programları

Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates
% 60 Mancozeb + %9 Dimethomorph 250 g/100 L su 7
Domates (Tarla)
250 g/l Azoxystrobin 75 ml/100 L su 3
Domates
%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid 300 g/100 L su 14
Domates
%20 Metalik Bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı 400 g/da 14
Domates
361,1 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit 200 ml/da 7
Domates
%50 Captan 300 g/100 L su 7
Domates
65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat 150 ml/ 100 L su 7
Domates
% 21 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Tuzları (Bordo bulamacı+ bakıroksiklorid+bakır karbonat)+20 Mancozeb 300 g/100 L su 7
Domates (sera)
400 g/l Cyazofamid 25 ml Efdal Farmır SC +18,75 ml yayıcı yapıştırıcı (Organo-silikon) / 100 L su 3
Domates
%80 Fosetyl-Al 250 g/100 L su 7
Domates (Tarla -Sera)
600 g/L Fosforoz Asit 300 ml/100 L su _
Domates
%80 Ziram 300 g/100 L su 14
Domates
%80 Mancozeb 200 g/100 L su 14
Domates
%64 Mancozeb + %8 Metalaxyl 250 g/100 L su 10
Domates
%45 Mancozeb + %5 Cymoxanil 300 g/100 L su 14
Domates
%57 Metiram + %4,8 Cymoxanil 200 g/100 L su 21
Domates
%30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone 40 g/da- 40 g/100 l su 3
Domates (Sera)
722 g/L Propamocarb-HCI 250 ml/100 L su 3
Domates
%74 Bordo Bulamacı (%20 Metalik Bakıra Eşdeğer ) calcium hydroxide and copper sulfate 400 g/da 14
Domates
%50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit 250 g/da 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates (Tarla)
250 g/l Azoxystrobin 75 ml/100 L su 3
Domates
%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid 500 g/100 L su 14
Domates
%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit 250 g/da 7
Domates
500 g/l Captan 300 ml/100 L su 7
Domates
% 21 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Tuzları (Bordo bulamacı+ bakıroksiklorid+bakır karbonat)+20 Mancozeb 300 g/100 L su 7
Domates
%80 Mancozeb 200 g/100 L su 28
Domates
%75 Mancozeb 200 g/100 L su 14
Domates
%45 Mancozeb + %5 Cymoxanil 300 g/100 L su 14
Domates
%30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone 40 g/da (tarla)- 40 g/100 l su (sera) 3
Domates
%25 Tebuconazole 50 g/100 L su 7
Domates (Sera)
200 g/L Azoxystrobin + 125 g/L Difenoconazole 100 ml /100 l su 3
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates (Sera)
200 g/L Azoxystrobin + 125 g/L Difenoconazole 100 ml/100 L su 3
Domates (Sera)
200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin 125 ml/100 L su 3
Domates (Sera)
100 g/L Penconazole 50 ml/100 L su 7
Domates (Sera)
800 g/L Kükürt 400 ml/100 L su _
Domates (Sera)
200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim-methyl 50 ml/ 100 l su 3
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates
%50 Captan 250 g/100 L su 7
Domates
500 g/l Fenhexamid 100 ml/100 L su 7
Domates
300 g/L Pyrimethanil 125 ml/100 L su 3
Domates (Sera)
150 g/l Cyprodinil + 100 g/l Fludioxonil 150 ml / 100 l su 7
Domates
%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil 60g/100 L su 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates
%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid 1. Uygulama 300 g/100 L su, 2. Uygulama: 400 g/100 L su 14
Domates
%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit 250 g/da 7
Domates
% 21 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Tuzları (Bordo bulamacı+ bakıroksiklorid+bakır karbonat)+20 Mancozeb 300 g/100 L su 7
Domates
%75 Mancozeb 200 g/100 L su 14
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates
%50 Captan 250 g/100 L su 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates
360 g/L Hymexazol 150 ml/100l su (3L/m² mahlül) 7
Domates (Tarla)
25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-m 250 ml/ 100L Su (10 ml/m2 4 L su) 14
Sebze Fideleri
%50 Captan 200-250 g/100 L su _
Sebze Fideleri
%80 Mancozeb 200 g/100 kg tohum _
Sebze Fideleri
%80 Thiram 200 g/100 Kg Tohum 14
Sebze Fideleri
%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid 1. Uygulama: 300 g/100 L su, 2. Uygulama: 500 g/100 L su 14
Domates (Sera)
500 g/l Metham Sodium 100 l/da (Solarizasyon ile) _
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates (Sera)
%20 Flubendiamide 15 g/100 l su, larva 1
Domates (Sera)
120 g/l Spinetoram 50 ml/100 L su (Larva) 3
Domates
240 g/l Metaflumizone 100 ml / da larva 3
Domates (Sera)
480 g/L Spinosad 25 ml/100 L su (Larva) 3
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates
100 g/L Alpha-Cypermethrin 50 ml/da 14
Domates (Sera)
25 g/L Deltamethrin 50 ml/da 3
Domates (Sera)
%5 Emamectin benzoate 30 g/100 L su Larva 7
Domates (Tarla)
150 g/L Indoxacarb 40 ml/da Larva 3
Domates
240 g/l Metaflumizone 100 ml/ da larva 3
Domates
250 g/l Cypermethrin 30 ml/da larva 7
Domates
50 gl/L Lamda Cyhalothrin 50 ml/da Larva 3
Domates
650 g/L Malathion 200 ml/da Larva 7
Domates (Tarla)
200 g/L Esfenvalerate 60 ml/da (Larva) 7
Domates (Tarla)
%5 Emamectin benzoate 30 g/100 L su Larva 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates (Sera)
%20 Flubendiamide 20 g/100 l su,larva 1
Domates (Sera)
%30 Indoxacarb 17 g/100 L su 3
Domates (Sera)
150 g/L Indoxacarb 35 ml/100 L su Larva 3
Domates (Sera)
240 g/L Methoxyfenozide 50 ml/da Larva 1
Domates (Sera)
480 g/L Spinosad 30 ml/100 L su Larva 3
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates (Sera)
40 g/L Pyrethrin 80 ml/100 L su (Larva- pupa) 3
Domates (Tarla, Sera)
%20 Acetamiprid 30 g/da (Nimf ve Ergin)- 30 g/ 100 L su (Larva, Ergin) 3
Domates (Sera)
350 g/L İmidacloprid 100 ml/da Nimf, Ergin (Damla sulama ile) 7
Domates
250 g/l Cypermethrin 30 ml/da larva-ergin 7
Domates
100 g/L Buprofezin + 20 g/L Lambda- cyhalothrin 300 ml/da Larva, Ergin 7
Domates (Sera)
100 g/l Spirotetramat 100 ml / 100 l su larva pupa 3
Domates
240 g/l Spiromesifen 50 ml/da nimf, ergin 3
Domates (Sera)
%20 Pyridaben 100 gr / 100 l suya (Larva, Ergin) 3
Domates (Sera)
100 g/L Pyriproxyfen 50 ml/100 L su, Larva, Pupa 3
Domates (Sera)
240 g/L Thiamethoxam 100 ml/da Ergin, Larva- Damla sulama 5
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates
110 g/L Etoxazole 35 ml/100 L su Larva, nimf 3
Domates
50 g/L Fenpyroximate 75 ml/100 L su (Larva,Nimf ve Ergin) 14
Domates (Tarla- Sera)
240 g/L Bifenazate 60 ml/da (Larva, Nimf, Ergin) 1
Domates (Sera)
50 g/L Hexythiazox 100 ml/ 100L su (Yumurta, Larva ve Nimf) 3
Domates
18 g/L Abamectin 25 ml/ da 3
Domates
240 g/l Spiromesifen 50 ml/da nimf, ergin 3
Domates (Sera)
%20 Pyridaben 75 gr / 100 l suya (Larva, Ergin) 3
Domates
%20 Tebufenpyrad 75 g/100 L su 3
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates
500 g/L Pirimiphos-methyl 100 ml/100 L su Nimf, Ergin 4
Domates
25 g/L Beta- Cyflutrin 50 ml /100 L su Nimf, Ergin 14
Domates (Sera)
%50 Flonicamid 15 g/100 L su (Ergin, nimf) 1
Domates (Tarla)
100 g/l Spirotetramat 75 ml/da nimf-ergin 3
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates
400 g/L Fenomiphos 2,5 L /da 90
Domates (Sera)
500 g/l Metham Sodium 100L/da (Solarizasyon ile) _
Domates (Sera)
150 g/l Fosthiazate 1l/da (Fide dikiminden 3-6 gün önce, damla sulama) 49
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
_
%5 Metaldehyde 4-5 kg/da Zararlı görüldüğünde (Toz Yem) _
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates 330 g/L Pendimethalin 500 ml/da _
Domates (Tarla) 915 g/L S-Metolachlor + 45 g/L Benoxacor 150 ml/da _
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates %70 Metribuzin 50-75 g/da 42
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates 116,2 g/l Clethodim 60 ml/da- 80 ml/da 28
Domates 150 g/L Fluzifop-P-Butyl 75 ml/da Darıcanlar 10-12 cm boyda iken 28
Domates 108 g/L Haloxyfop-P-Methyl ester 60 ml/da 52
Domates 50 g/L Quizalofop-p-ethyl 100 ml/da, Çıkış sonrası _
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Domates (Sera) 500 g/l Metham Sodium 60-125 ml/m² Solarizasyonsuz _
 
 
 

Aklınıza takılan herhangi bir şey var mı?

Müşteri Temsilcimizle Görüşün!

444 3 150
Sizi en yakın bayimize alalım!

Konum ayarlarınızı açarak size en yakın bayimizi bulabilirsiniz ve TARKİM ürünleriyle tanışabilirsiniz.

BENİ EN YAKIN BAYİYE GÖTÜR