Mesajınız Gönderiliyor

5%
MESAJINIZ İLETİLDİ

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Tarafımıza Ulaşmıştır!

MESAJ GÖNDERME İŞLEMİ BAŞARISIZ

Mesajınız Gönderilirken Hata Meydana Geldi!

Elma

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ TAVSİYELERİMİZ

Elma Programları

Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
%50 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid 400 g/100 L su (Dal sıracası yok ise)- 800 g/100 L su (Dal sıracası var ise) 21
Elma
%20 Metalik Bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı 1500 g/100 L su 14
Elma
500 g/l Captan 150 ml/100 L su 3
Elma
%50 Captan 150 g/100 L su 3
Elma
65,82 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır sülfat 125 ml/100 L su 21
Elma
%12 Dithianon + %4 Pyraclostrobin 100 g/100 L su 42
Elma
250 g/L Difenoconazole 10 ml/100 L su 14
Elma
500 g/l Dodine 80 ml / 100 L su 14
Elma
%70 Thiophanate-Methyl 60 g/100 L su 14
Elma
%25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat 2000 g göztaşı + 2000 g sönmüş kireç/ 100 L su *(Dal sıracası var ise) 1000 g göztaşı + 1000 g sönmüş kireç/ 100 L su *(Dal sıracası var ise) 21
Elma
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin 30 g/ 100 L su 7
Elma
%50 Cyprodinil 40 g/100 L su 28
Elma
%50 Kresoxim-methyl 15 g/100 L su 35
Elma
%80 Mancozeb 250 g/100 L su 21
Elma
%75 Mancozeb 200 g/100 L su 21
Elma
300 g/L Pyrimethanil 50 ml/100 L su 14
Elma
%25 Tebuconazole 25 g/100 L su 14
Elma
%74 Bordo Bulamacı (%20 Metalik Bakıra Eşdeğer ) calcium hydroxide and copper sulfate 1500 g/100 L su 14
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
%70 Thiophanate-Methyl 60 g/100 L su 14
Elma
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin 40 g/ 100 L su 14
Elma
%80 Kükürt 400 g/100 L su 7
Elma
%25 Tebuconazole 25 g/100 L su 14
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Oranı ve
Adı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
%80 Mancozeb 250 g/100 L su 21
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
%20 Flubendiamide 20 g/100 l su, larva 14
Elma
100 g/L Alpha-Cypermethrin 20 ml/100 L su larva 14
Elma
%25 Spinetoram 40 g / 100 l su (Larva) 7
Elma
25 g/L Deltamethrin 15 ml/100 l.su 3
Elma
480 g/L Diflubenzuron 20 ml/100 L su 14
Elma
150 g/L Indoxacarb 35 ml/100 L su Larva, Yumurta 14
Elma
200 g/L Cypermethrin 25 ml/100 L su 7
Elma
250 g/l Cypermethrin 20 ml/100 L su larva 7
Elma
50 g/L Lamda Cyhalothrin 20 ml/100 L su Larva 3
Elma
240 g/L Methoxyfenozide 60 ml/100L su Larva 14
Elma
200 g/L Esfenvalerate 5 ml/100 L su (Larva) 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
%20 Acetamiprid 20 gr/100L su (Ergin- Nimf) 14
Elma
25 g/L Beta- Cyflutrin 30 ml /100 L su Nimf, Ergin 14
Elma
% 50 Pirimicarb 30 g/100 L su Nimf, Ergin 21
Elma
400 g/L Dimethoate 100 ml/100 L su 7
Elma
100 g/l Spirotetramat 50 ml / 100 l su nimf ergin 21
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
500 g/L Clofentezine 20 ml/ 100 L su 28
Elma
110 g/L Etoxazole 25 ml/100 L su Yumurta, larva, nimf 14
Elma
50 g/L Fenpyroximate 50 ml/100 L su (Larva, Nimf ve Ergin) 14
Elma
50 g/L Hexythiazox 50 ml/100 l. su (Yumurta, Larva, Nimf) 7
Elma
18 g/L Abamectin 75 ml/100L su 7
Elma
%20 Pyridaben 50 gr / 100 l suya (Larva, Nimf, Ergin) 21
Elma
240 g/L Spirodiclofen 25 ml/100L su (Yumurta, Nimf, Ergin) 14
Elma
%20 Tebufenpyrad 30 g/100 l su 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
100 g/L Alpha-Cypermethrin 15 ml/100 L su larva 14
Elma
25 g/L Deltamethrin 5 ml/100 L su 3
Elma
480 g/L Diflubenzuron 20 ml/100 L su 14
Elma
190 g/L Malathion 500 ml / 100 L. su Larva 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
400 g/L Dimethoate 100 ml/100 L su Nimf ve Ergin 7
Elma
190 g/L Malathion 300 ml/100 l. su Nimf- Ergin 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
400 g/L Dimethoate 80 ml/100 L su Nimf ve Ergin 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
200 g/L Cypermethrin 25 ml/100 L su 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
190 g/L Malathion 500 ml/100 l su Larva 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
480 g/L Diflubenzuron 20 ml/100 L su 14
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
Elma
400 g/L Dimethoate 150 ml/100 L su Larva 7
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
_
%5 Metaldehyde 4-5 kg/da Zararlı görüldüğünde (Toz Yem) _
Bitki
Adı
İlaç
Adı
Aktif Madde Adı ve
Oranı
Kullanma
Dozu
Son İlaçlama Hasat
Arası Süre (Gün)
MEYVE BAHÇELERİ 480 g/L Glyphosate Isopropyl-Amin Tuzu 300 ml/da- 600 ml/da- 1000 ml/da- 1500 ml/da _
 
 
 

Aklınıza takılan herhangi bir şey var mı?

Müşteri Temsilcimizle Görüşün!

444 3 150
Sizi en yakın bayimize alalım!

Konum ayarlarınızı açarak size en yakın bayimizi bulabilirsiniz ve TARKİM ürünleriyle tanışabilirsiniz.

BENİ EN YAKIN BAYİYE GÖTÜR