TR EN

Bitki Koruma Ürünü Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar

1- Bitki koruma ürününü uygulamaya karar vermeden önce doğru teşhis için bir uzmana danışın ve reçetenizi alın.
2- Bitki koruma ürünlerini kullanmadan önce ambalajların üzerindeki etiketi ve prospektüsü dikkatle okuyunuz.
3- Bitki koruma ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yükseklikte kapalı ve kilitli özel bir dolap içinde saklayınız.
4- Bitki koruma ürünlerini yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin yanında muhafaza etmeyiniz.
5- Bitki koruma ürünlerini taşırken ve kullanırken iş elbisesi giyiniz, lastik eldiven, maske ve gözlük takınız.
6- Bitki koruma ürünlerini yağışsız ve rüzgarsız havada kullanınız.
7- İlaçlamaya başlamadan önce uygun ilaçlama tipini seçerek mutlaka ilaçlama aletinin kalibrasyonunu yapınız.
8- Hazırlanan ilacı bekletmeden kısa sürede uygulayınız.
9- İlaç ambalajı üzerindeki etiket bilgilerinde verilen tavsiyeler dışında uygulama yapmayınız.
10- İlaçlamadan sonra aletinizi bol sodalı veya arap sabunlu suyla doldurup 24 saat bekletiniz ve sonra çalkalayınız, depoyu boşaltınız ve bol su ile yıkayınız.
11- İlaç atıklarını ve kullanılan ilaç ambalajlarını usulüne uygun şekilde imha ediniz. Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız. Çevreye bulaştırmayınız.
12- Bitki koruma ürününün kullanımı sırasında herhangi bir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz ve iş bittikten sonra ellerinizi ve yüzünüzü bol su ile yıkayınız. İş elbisenizi de çıkararak yıkayınız.
13- Bitki koruma ürünü uygulanmış tohumları yemeyiniz ve gıda olarak satmayınız. Satanları görürseniz en yakın Tarım Teşkilatına haber veriniz.
14- Meyve ve sebzeyi son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken günden önce hasat etmeyiniz. Erken hasat edilenleri yemeyiniz. Yiyenleri uyarınız.
15- Bitki koruma ürününü kullanırken baş dönmesi, bulantı, göz kararması gibi belirtiler hissederseniz uygulamaya hemen son veriniz.
16- Ciltte bitki koruma ürünü temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.
17- Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) 114 nolu telefonu arayınız. Zehirlenen şahsı en yakın doktora ilacın ambalajı, etiketi ve prospektüsü ile birlikte götürünüz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firma ilaçlarının kalitesini garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymada ki eksiklikler ve depolamada ki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

DEPOLAMA DURUMU

İlaç imal tarihinden itibaren, serin ve kuru şartlarda, açılmamış orijinal ambalajında, fiziki, kimyasal ve biyolojik özelliklerini hoşgörü (tolerans) sınırları dışında en az 2 yıl muhafaza eder.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekar başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tanımlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi kanştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır.