TR EN

EFDAL BAROX 2F | FUNGUSİT

Aktif Madde: 361,1 g Metalik Bakıra eşdeğer Bakır Hidroksit

Formülasyon: SC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Zeytin Halkalı Leke Hastalığı
(Cycloconium oleaginum)
250 ml/100 L su 14
Bağ Mildiyö
(Plasmopara viticola)
100 ml/100 L su 7
Bağ Ölü Kol
(Phomopsis viticola)
100 ml/100 L su 7
Kayısı Yaprak Delen (Çil hastalığı)
(Coryneum beijerinckii)
500 ml/100 L su  (dormant dönem) (1.ilaçlama), 250 ml/100 L su (normal dönem)(2.ve 3. İlaçlama) 7
Turunçgiller Kahverengi Leke Hastalığı
(Alternaria alternata f.sp citri)
200 ml/100 L su 7
Domates Mildiyö
(Phytophthora infestans)
200 ml/da 7
ETKİ ŞEKLİ: Fungal ve bakteri kaynaklı hastalık etmnelerine karşı koruyucudur. Mantar sporları çimlenmden önce uygulanmalıdır.
Su ile kolay karışan, içerdiği bakır partiküllerinin çok küçük (0,3 mikron) olması nedeniyle sıvı bakır içeren diğer ilaçlarla karıştırıldığında yüzey kaplama özelliği emsallerinden çok daha üstün olan ve en son teknoloji ile üretilmiş yüksek koruyucu etkili bir bakırlı fungusittir. Daha iyi yayıldığı için bitkiyi daha iyi ve uzun süreli korur. Ayrıca kullanım dozunun düşüklüğü hem ekonomik hem de çevre dostu ilaç olmasını sağlar. 

DİRENÇ ,İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL BAROX 2F, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M:1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL BAROX 2F 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Birçok tarım ilacı ile karıştırılarak kullanılabilir. Diğer ilaçlarla kullanmadan önce bir deneme yapılarak daha sonra uygulama uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir.
Turunçgil- Kahverengi Leke Hastalığı: İlkbaharda sürgünlerde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 10'ar gün ara ile uygulama tekrarlanır.

Bağ- Mildiyö: Sürgünler ortalama 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır. 2 haftalık aralarla 3-4 kez tekrarlanır.

Bağ- Ölükol: Yaz ilaçlaması-1. uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. Uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. Uygulama. Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Kayısı- Yaprak Delen (Çil Hatalığı): 1. İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden sonra (Dormant dönem), 2. İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Normal dönem),

Zeytin- Halkalı Leke: Marmara Bölgesi: 1. İlaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Ege bölgesi için: 1. İlaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, 
Akdeniz Bölgesi için: 1. İlaçlama: Hasattan sonra, 2. İlaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 3. İlaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.
Ürün Broşürü:
Ürün Etiketi: