TR EN

EFDAL BİRGARD | İNSEKTİSİT

Aktif Madde: %50 Pirimicarb

Formülasyon: WP

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Turunçgiller Turunçgil Siyah Yaprakbiti
(Toxoptera auranthii)
30 g/100 L su (Nimf ve Ergin) 21
Turunçgiller Turunçgil Yeşil Yaprakbiti
(Aphis citricola)
30 g/100 L su (Nimf ve Ergin) 21
Turunçgiller Şeftali Yaprak Biti
(Myzus persicae)
30 g/100 L su (Nimf ve Ergin) 21
Turunçgiller Börülce Yaprak Biti
(Aphis craccivora)
30 g/100 L su (Nimf ve Ergin) 21
Elma Elma Yeşil Yaprakbiti
(Aphis pomi)
30 g/100 L su (Nimf ve Ergin) 21
Şeker Pancarı Şeftali Yaprak Biti
(Myzus persicae)
50 g/100 L su (Ergin ve Nimf) 7
Pamuk Pamuk Yaprakbiti
(Aphis gossypi)
25 g/da (Ergin ve Nimf) 7
Şeker Pancarı Bakla Yaprak biti
(Aphis fabae)
50 g/da (Ergin dönemi) 7
Şerbetçiotu Şerbetçiotu Yaprakbiti
(Phorodon humuli)
50 g/100 L su (Ergin ve Nimf) 21
ETKİ ŞEKLİ: Kontakt etkili, Bünyeye alınma ve buhar etkisi ile etki eden selektif bir afitisittir. Ayrıca yaprak üst yüzeyine nufüz eder ve alt yüzeyinde beslenen afitleri kontrol eder. Üstün penetrasyon özelliği ile gizlenmiş afitlere etki eder. Özellikle organik fosforlu ilaçlara direnç kazanmış yaprakbitlerine karşı etkilidir. Pamuk Yaprak Bitine karşı yalnızca Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır. 

*TURUNÇGİLLERDE FAYDALILARA KARŞI ZARARSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL BİRGARD, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 1A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL BİRGARD ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
 
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Karışım durumu bilinmediğinden diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
Elma- elma Yeşil Yaprakbiti: Vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Pamuk- Pamuk Yaprakbiti: Tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Tarla döneminde 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında mücadele önerilir.

Şeker Pancarı- Bakla Yaprakbiti: 25 bitkinin göbek yapraklarından biri alınır. Yaprak başına en az 25 yaprakbiti varsa uygulama yapılır.

Şeker Pancarı- Şeftali Yaprakbiti: 25 bitkinin göbek yapraklarından biri alınır. Yaprak başına en az 25 yaprakbiti varsa uygulama yapılır.

Şerbetçiotu- Şerbetçiotu Yaprakbiti: Kış konukçularından gelen kanatlı dişilerin uçuşları takip edilmeli ve uçuşun yüksek noktaya ulaştığı günü izleyen bir hafta içinde ilk uygulama yapılmalıdır. Daha sonra 100 ocaktan tesadüfen seçilen birer yaprakta yapılan sayımlarda bulaşma oranı %20 ve bulaşık yapraklarda ortalama yaprakbiti sayısı 20 isse uygulama tekrarlanmalıdır.

Turunçgiller- Börülce Yaprakbiti, Şeftali Yaprakbiti, Turunçgil Siyah Yaprakbiti, Turunçgil Yeşil Yaprakbiti: Uygulamaya karar verilmeden önce bahçedeki zarar oranları ve türler belirlenmelidir. İlkbaharda ağaçlar kontrol edilmeli ve ağaç başına ortalama 15 den fazla sürgün bulaşıksa bahçede ki parazitoid ve predatörlere etkisi az olan spesifik afisitler kullanılmalıdır. Genel olarak uygulamalardan kaçınılmalı veya nokta uygulama yapılmalıdır. 

Ürün Broşürü:
Ürün Etiketi: