TR EN

EFDAL BLUEGİB 20 SL | BGD

Aktif Madde: 20 g/l Gibberellic Acid (GA3)

Formülasyon: SL

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Sofralık Çekirdeksiz Üzümler - 100 ml/100 L su -
Kurutmalık Çekirdeksiz Üzümler - 50 ml/100 L su -
Mandarin - 75 ml/100 L su -
Portakal - 100 ml/100 L su -
Limon - 50 ml/100 L su -
Greyfurt - 50 ml/100 L su -
Armut - 75-100 ml/100 L su (Çiçeklerin %30 açtığı dönemde) -
Armut - 25-100 ml/100 L su (Çiçeklenme zamanında don olaylarından sonra) -
Şeftali - 75 ml/100 L su -
Kiraz - 75 ml/100 L su -
Vişne - 75 ml/100 L su -
Çilek - 75-125 ml/100 L su -
Enginar - 125-150 ml/100 L su -
Patates - 25-50 ml/100 L su -
Marul - 50-100 ml/100 L su -
Biber - 1500 ml/ 100 L su -
Süs bitkileri - 200-750 ml/100 L su -
ETKİ ŞEKLİ: Düşük konsantrasyonlarda, fizyolojik ve morfolojik etkileri nedeniyle bitki büyüme düzenleyicisi olarak etki gösterir. Translokedir. Bitkilerin toprak üstü aksamını etkiler.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL BLUEGİB 20 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu - olarak sınıflandırılmış bir bitki gelişim düzenleyicisidir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL BLUEGİB 20 SL'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup - harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.  

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz. 

- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün): sıfır gündür.
Sofralık Çekirdeksiz Üzümlerde; 
1. Uygulama: Çiçeklenmeden önce, salkımlar henüz 4-8 cm boyda iken salkımların boyunu uzatmak için kullanılır.
2. Uygulama: Tam çiçeklenme döneminde, yani taç yapraklarının (Çiçek kapsülü) %70-80'i döküldüğü devrede tane seyreltmek için kullanılır. 
3. Uygulama: Çiçeklenmeden sonra taneler 3 mm çap iriliğine ulaştığında tane irileştirmek için kullanılır.

Kurutmalık Çekirdeksiz Üzümlerde; Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimi arttırmak ve hasadı öne almak için kullanılır.

Mandarinlerde; Satsuma ve Klemantin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak, meyve tutumunu arttırmak ve verim artışı sağlamak amacı ile çiçeklerin %75-80'inin açtığı devrede kullanılır. 

Portakallarda; Yafa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır. Washington Navel'de meyvelerin ağaçta kalma sürelerini uzatmak ve hasadı düzenlemek için meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede kullanılır. 

Limonlarda; Meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede, meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak için kullanılır.

Greyfurtlarda; Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geciktirmek amacı ile meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede kullanılır.

Armutlarda; Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde çiçeklerin %30'u açtığı devrede verimi arttırmak için kullanılır. Çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarından sonra partenokarp meyve oluşumunu sağlamak için kullanılır.

Kirazlarda; Hasadı geciktirmek, iri parlak taneler elde etmek amacı ile renk değişiminin başladığı devrede kullanılır. 

Vişnelerde; Hasadı geciktirmek, iri parlak taneler elde etmek amacı ile renk değişiminin başladığı devrede kullanılır. 

Şeftalilerde; Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak uygulama, bir sonraki yılın çiçek açımını 3-7 gün geciktirir. İlkbaharın geç donlarından zarar görmesini engeller. 

Çileklerde; Fideliklerde anaç bitkinin verdiği genç sürgünlerin çoğalmasının temini için, anaç bitki 1-6 yapraklı iken mahsule yatmasını sağlamak için kullanılır. Meyveleri irileştirmek ve verimi arttırmak için ise çiçeklenmeden 3-4 hafta önce kullanılır.

Enginarlarda; Hasadı 1-2 ay öne almak, düzgün şekilli ve iri baş elde etmek amacı ile bitkilerin 4-5 yapraklı ve yaprak boylarının 20-30 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin göbek kısmına uygulanır. 

Patateslerde; Tohumluk patatesler dikilmeden önce hazırlanan solüsyona daldırılır ve dikilir. Böylece hızlı ve düzenli çıkış sağlanır.

Marullarda; Göbek bağlamayı teşvik etmek için hasattan 7-15 gün önce kullanılır.

Biberlerde; Verimi arttırmak için çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda ve bundan 2-3 hafta sonra kullanılır.

Süs Bitkilerinde; Türlere ve bitkilerin tiplerine göre değişmekle birlikte çiçekçilikte (Karanfil, Gül, Glayöl, Lisianthus, Krizantem) uzun sap ve iri çiçek elde etmek için kullanılır. 
Ürün Etiketi: