TR EN

EFDAL BROKLES OF | HERBİSİT

Aktif Madde: 112 g/l Ethofumesate + 91g/L Phenmediphame + 71g/L Desmediphame

Formülasyon: EC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Şeker Pancarı Hardal
(Sinapis arvensis)
75 ml/da -
Şeker Pancarı Sirken
(Chenopodium album)
75 ml/da -
Şeker Pancarı Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
75 ml/da -
Şeker Pancarı Köpek Üzümü
(Solanum nigrum)
75 ml/da -
Şeker Pancarı Hardal
(Sinapis arvensis)
250 ml/da -
Şeker Pancarı Köpek Üzümü
(Solanum nigrum)
250 ml/da -
Şeker Pancarı Sirken
(Chenopodium album)
250 ml/da -
Şeker Pancarı Kumsal Çoban Değneği
(Polygonum convolvulus)
250 ml/da -
Şeker Pancarı Bambul Otu
(Heliotropium europaeum)
250 ml/da -
Şeker Pancarı Yavşan Otu
(Veronica spp.)
250 ml/da -
Şeker Pancarı Yabani Turp
(Raphanus raphanistrum)
250 ml/da -
Şeker Pancarı Fare Kulağı
(Anagallis arvensis)
250 ml/da -
Şeker Pancarı Şeytan elması
(Datura stramonium)
250 ml/da -
Şeker Pancarı Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Sirken
(Chenopodium album)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Yabani Bamya
(Hibiscus trionum)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Süpürge Otu
(Descurainia sophia)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Çoban Çantası
(Capsella bursa-pastoris)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Soda Otu
(Salsola kali)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Taş Yoncası
(Melilotus officinalis)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Yapışkan Otu
(Galium tricomutum)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Bülbül Otu
(Sisymbrium officinale)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Sığır Dili
(Anchusa azura)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Pire Otu
(Erigeron canadensis)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Gelincik
(Papaver rhoeas)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Şahtere
(Fumaria officinalis)
350 ml/da -
Şeker Pancarı Kanarya Otu
(Senecio vulgaris)
350 ml/da -
ETKİ ŞEKLİ: EFDAL BROKLES OF, Şeker pancarında sorun olan yıllık geniş yapraklı otlara karşı çıkış sonrasında kullanılan selektif bir ot ilacıdır. İçeriğindeki aktif maddelerin etki şekli aşağıdaki gibidir;
Ethofumesate:  Seçici sistemik etkiye sahip, sürgün ve kökler tarafından alınarak yapraklara doğru taşınmaktadır. Bitkide kutikula tam olarak oluştuktan sonra yapraklar tarafından alınamamaktadır. Lipid sentezini inhibe eder, Meristem gelişimini engeller, hücresel bölünmeyi geciktirir, bitkilerde mumsu tabaka oluşumunu kısıtlar.
Phenmediphame:  Çıkış sonrası uygulanabilen seçici sistemik herbisittir. Esas itibariyle yapraklardan alınır, hücreler arası boşluklar yoluyla taşınırlar. Aktif madde hücrede fotosentetik elektron transferini inhibe ederek etkili olur. Şekerpancarında sorun olan tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrasında kullanılır.
Desmediphame:  Çıkış sonrası uygulanabilen seçici sistemik herbisittir. Esas itibariyle yapraklardan alınır,hücreler arası boşluklar yoluyla taşınırlar. Aktif madde hücrede fotosentetik elektron transferini inhibe ederek etkili olur. Şekerpancarında sorun olan tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrasında kullanılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL BROKLES OF, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu N,8; C1,5;C1,5 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL BROKLES OF nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup N,8; C1,5;C1,5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diclofob- methy ve Deltamethrin terkipli ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. 
KULLANIM ŞEKLİ :Şekerpancarı kotiledon-2 yaprak döneminde iken ilaca karşı çok hassas olduğundan dekara 75 ml den fazla kullanmayınız ve KATLAMA İLAÇLAMA YAPMAYINIZ!!
İlacı kullanırken, Şekerpancarının dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz. EFDAL BROKLES OF, yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır. İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanılmalıdır. İlaçlamaya önce aletinizle kalibrasyon yapınız. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litredir. Hava sıcaklığı 25 derecenin üzerinde ise ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır. Yelpaze hüzmeli meme ile uygulanmalıdır. Yağmur veya çiğden ıslanmış yabancı otlara ilaç atılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır. 
Ürün Broşürü:
Ürün Etiketi: