TR EN

EFDAL DİESTER 480 EC | HERBİSİT

Aktif Madde: 480 g/l 2,4 D Aside eşdeğer Isooctylester

Formülasyon: EC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Hububat Kan Damlası
(Adonis flammea)
125-166 ml/da -
Hububat Karamuk
(Agrostemma githago)
125-166 ml/da -
Hububat Fare Kulağı
(Cerastium sp.)
125-166 ml/da -
Hububat Sarı Ot
(Boreava orientalis)
125-166 ml/da -
Hububat Çan Çiçeği
(Campanula sp.)
125-166 ml/da -
Hububat Peygamber Çiçeği
(Centaurea depressa)
125-166 ml/da -
Hububat Gökbaş
(Centaurea sp.)
125-166 ml/da -
Hububat Pelemir
(Cephalaria syriaca)
125-166 ml/da -
Hububat Boynuz Otu
(Cerastium arvense)
125-166 ml/da -
Hububat Yabani Hindiba
(Cichorium sp.)
125-166 ml/da -
Hububat Hezeran
(Consolida orientalis)
125-166 ml/da -
Hububat Gönül Hardalı
(Myagrum perfoliatum)
125-166 ml/da -
Hububat Yabani Karanfil
(Dianthus anatolicus)
125-166 ml/da -
Hububat Anadolu Şahteresi
(Fumaria kralikii)
125-166 ml/da -
Hububat Adi Şahtere
(Fumaria vaillantii)
125-166 ml/da -
Hububat Yumrulu Jeranyum
(Geranium tuberosum)
125-166 ml/da -
Hububat Dikenli yabani marul
(Lactuca seriolla)
125-166 ml/da -
Hububat Ballıbaba
(Lamium sp.)
125-166 ml/da -
Hububat Yabani Mürdümük
(Lathyrus aphaca)
125-166 ml/da -
Hububat Taşkesen Otu
(Buglossoides arvensis)
125-166 ml/da -
Hububat Kokulu Sarı Taş Yoncası
(Melilotus officinalis)
125-166 ml/da -
Hububat Suriye Turpu
(Chorispora syriaca)
125-166 ml/da -
Hububat Gelincik
(Papaver rhoeas)
125-166 ml/da -
Hububat Çoban Değneği
(Polygonum aviculare)
125-166 ml/da -
Hububat Düğün Çiçeği
(Ranunculus arvensis)
125-166 ml/da -
Hububat Yabani Turp
(Raphanus raphanistrum)
125-166 ml/da -
Hububat Muhabbet Çiçeği
(Reseda lutea)
125-166 ml/da -
Hububat Renkli Nakıl
(Silene colorata)
125-166 ml/da -
Hububat Yabani Hardal
(Sinapis arvensis)
125-166 ml/da -
Hububat Bülbül Otu
(Sisymbrium officinale)
125-166 ml/da -
Hububat Kuş Otu
(Stellaria media)
125-166 ml/da -
Hububat Yemlik
(Tragopogon latifolius)
125-166 ml/da -
Hububat Pıtrak
(Turgenia latifolia)
125-166 ml/da -
Hububat Arap Baklası
(Vaccaria pyramidata)
125-166 ml/da -
Hububat Yavşan Otu
(Veronica spp.)
125-166 ml/da -
Hububat Yabani Fiğ
(Vicia spp.)
125-166 ml/da -
Hububat Çivit Otu
(İsatis tinctoria)
125-166 ml/da -
Hububat Köpek Papatyası
(Anthemis arvensis)
125-166 ml/da -
Hububat Sığır Dili
(Anchusa officinalis)
125-166 ml/da -
Hububat Yabani Ebegümeci
(Malva sylvestris)
125-166 ml/da -
Hububat Köygöçüren
(Cirsium arvense)
125-166 ml/da -
Hububat Tarla Sarmaşığı
(Convolvulus arvensis)
125-166 ml/da -
Hububat Tarla Yapışkan Otu
(Asperula arvensis)
125-166 ml/da -
Hububat Küçük Pıtrak
(Caucalis platycarpos)
125-166 ml/da -
Hububat Çırçır Otu
(Erophila verna)
125-166 ml/da -
Hububat Yabani Tere
(Lepidium spp.)
125-166 ml/da -
Hububat Toplu İğne Hardalı
(Neslia paniculata)
125-166 ml/da -
Hububat Zühre Tarağı
(Scandix pecten-veneris)
125-166 ml/da -
Hububat Nakıl
(Silene conoidea)
125-166 ml/da -
Hububat Trakya hardalı
(Neslia apiculata)
125-166 ml/da -
Hububat Suriye Hardalı
(Chorispora syriaca)
125-166 ml/da -
Hububat Dönbaba
(Erodium cicutarium)
125-166 ml/da -
Hububat Çoban Çantası
(Capsella bursa-pastoris)
125-166 ml/da -
Hububat Papatya
(Matricaria spp.)
125-166 ml/da -
Hububat Sütleğen
(Euphorbia microsphaera)
125-166 ml/da -
ETKİ ŞEKLİ
Seçici sistemik bir herbisittir. Yeşil aksam tarafından kolayca alınır. Taşınım gerçekleşirken, başlıca kök ve sürgünlerin meristematik dokularında birikim olur. Büyümeyi engelleyici gibi davranır. 
! Hububat hariç diğer kültür bitkilerinde fitotoksiktir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL DİESTER 480 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL DİESTER 480 EC in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

KULLANIM ŞEKLİ: Monokültür tarım yapan bölgelerde tavsiye edilir. Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Hububatın kardeşlenme döneminde kullanılır. Düşük dozlar kardeşlenmenin erken döneminde, yüksek dozlar kardeşlenmenin geç döneminde kullanılır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 20-40 litredir. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli memeler kullanılırsa daha iyi sonuç alınır. Çok rüzgarlı havalarda ve sıcaklığın 10-12 C'den düşük olması halinde uygulama yapmayınız. 

Ürün Etiketi: