TR EN

EFDAL EMABEN 5 SG | İNSEKTİSİT

Aktif Madde: %5 Emamectin Benzoate

Formülasyon: SG

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Biber (Sera) Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
30 g/da Larva 7
Hıyar (Sera) Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
30 g/100 L su Larva 7
Domates (Sera) Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
30 g/100 L su Larva 7
Bağ Salkım Güvesi
(Lobesia botrana)
25 g/100 L su Larva 14 gün-Üzüm 10 gün-Asma yaprağı
Biber (Tarla) Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
30 g/100 L su Larva 7
Pamuk Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
40 g/da 21
Kesme Karanfil Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
30 g/100 L su -
Kesme Karanfil Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
30 g/100 L su -
Patlıcan (sera) Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
30 g/ 100 L su Larva 7
Zeytin Zeytin fidan tırtılı
(Palpita unionalis)
30 g/ 100 L su Larva 14
Nar Harnup güvesi
(Ectomyelois ceratoniae)
30 g/ 100 L su Larva 14
ETKİ ŞEKLİ: Yapraklarda beslenen Lepidopter larvalarına yüksek derecede etkili olur, Larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Larvaların beslenmesini hemen durdurur ve paralize olurlar. Larva ölümleri en fazla 4 gün içinde gerçekleşir. Güçlü mide zehiri olup, kontakt etkilidir. Organik fosforlu, Sentetik pretroitler ve Böcek Gelişim Düzenleyici (IGR) lere dayanıklılık kazanmış zararlılara da etkilidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL EMABEN 5 SG isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL EMABEN 5 SG nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması halinde ise farklı etki grubundan (Grup 6 hariç) bir bitki koruma ürünü tercih ediniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmak isteniyorsa, fiziksel olarak ön karışım testi yapılmalıdır.
Pamuk- Yeşilkurt: Pamuğun taraklanma devresinde yumurta popülasyonunun artmaya başladığı dönemde örneklemeye başlanır. Örnekleme için 50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite kabul edilir ve yaklaşık olarak birbirine eşit 3 bölüme ayrılır. Her bölümde rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3m 'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda ilaçlı mücadeleye karar verilir. Ancak temel gelişme dönemi olarak adlandırılan bu dönemde, zararlının birinci dölüne karşı yapılacak uygulamalarda bitkinin yeni taraklar oluşturarak kendini yenileme özelliği ve doğal düşman durumu göz önüne alınarak uygulamaya karar verilir. Bırakılan yumurta sayısı arttığı sürece uygulama yapılmamalıdır. ancak bu süre yeşilkurt larvalarının çok fazla büyümesine olanak verecek kadar uzun olmamalıdır. İlaçlı mücadele de en iyi etkiyi elde etmek için her dölde yumurtalardan yeni çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu dönem iyi belirlenmelidir. Larvalar gündüzleri genellikle tarak, çiçek ve koza içerisinde beslendiğinden uygulama sabah erken saatlerde veya akşamüzeri saatlerde yapılmalıdır. 

Bağ- Bağ Salkım Güvesi: Salkım Güvesine karşı, yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması akşamüstü sıcaklıklarını iki gün üst üste 15 ˚C'yi aşması, yumurtalardan larva çıkışı takip edilerek, etkili sıcaklıklar toplamı 1. dölde 120 gün/derece, 2. dölde 520 gün/derece, 3. dölde 1047 gün/derece ye ulaşması fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlaşma başlangıcı döneminde olması halinde uygulama yapılır. Her dölde bir uygulama yapılır.

Biber (Sera)- Pamuk Yaprakkurdu: Uygulama, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Uygulamalar yaprak üzerindeki larvalar dağılmadan gerçekleştirilmelidir.

Patlıcan (Sera)- Pamuk Yaprakkurdu: Uygulama, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Uygulamalar yaprak üzerindeki larvalar dağılmadan gerçekleştirilmelidir.

Biber (Tarla)- Pamuk Yaprakkurdu: Uygulama, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Uygulamalar yaprak üzerindeki larvalar dağılmadan gerçekleştirilmelidir.

Domates (Sera)- Yeşilkurt: 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması durumunda uygulama yapmaya başlanır.

Hıyar (Sera)- Pamuk Yaprakkurdu: Uygulama, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Uygulamalar yaprak üzerindeki larvalar dağılmadan gerçekleştirilmelidir.

Kesme Karanfil- Pamuk Yaprakkurdu: 3 m uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için, uygulama 1. ve 3. dönem larvalarına karşı yapılmalıdır. İleriki dönemde larvalara karşı yapılan uygulamalarda yeterli sonuç alınamaz.

Kesme Karanfil- Yeşilkurt: 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması durumunda uygulama yapmaya başlanır.

Zeytin- Zeytin fidan tırtılına karşı: Birinci ve ikinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu ve populasyon oluştuktan sonra uygulamaya başlanır.

Nar- Harnup güvesi: Haziran sonu, temmuz başında meyveler yaklaşık 3-5 cm çapına geldiğinde, bulaşıklık oranı da %5'in üzerinde ise bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak 14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır. 


Ürün Broşürü:
Ürün Etiketi: