TR EN

EFDAL FENOS 400 EC | NEMATİSİT

Aktif Madde: 400 g/l  Fenamiphos

Formülasyon: EC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Muz Kök Ur Nematodları
(Meloidogyne spp.)
7,5 L/da 56
Muz Spiral Nematod
(Helicotylenchus multicinctus)        
7,5  L/da 56
Turunçgiller Turunçgil Nematodu
(Helicotylenchus semipenetrans)
7,5  L/da 56
Turunçgil Fidanları Turunçgil Nematodu
(Helicotylenchus semipenetrans)
5 L/da -
Turunçgil Fidanları Turunçgil Nematodu
(Helicotylenchus semipenetrans)
200 ml/100 L su (bandırma) -
Domates Kök Ur Nematodları
(Meloidogyne spp.)
2,5  L/da 90
ETKİ ŞEKLİ: Sistemik ve kontak etkili bir nematisittir. Kökler tarafından alınır ve yapraklara doğru taşınır. Fenamiphos topraktaki ektoparazit  ve endoparazit nematotlara karşı devamlı bir etkiye sahiptir. 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL FENOS 400 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL FENOS 400 EC ‘yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.
Domates- Kök Ur Nematodları: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır. 

Muz- Kök Ur Nematodları: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır. 
İlaçlamalar:
1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede,
2. İlk muz tarağının oluştuğu devrede,
3. Meyve salkımının oluştuğu devrelerde yapılmalıdır. Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, EFDAL FENOS 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

Muz- Spiral Nematodu: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içersinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır. 
İlaçlamalar:
1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede
2. İlk muz tarağının oluştuğu devrede
3. Meyve salkımının oluştuğu devrelerde yapılmalıdır. Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, Efdal Fenos 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

Turunçgil Bahçelerinde- Turunçgil Nematodu: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır. 

Turunçgil Fidanları- Turunçgil Nematodu: Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan ilaçlı suya, 30 dakika süre ile bandırılır. 
 
Turunçgil Fidanlıklarında- Turunçgil Nematodu: Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. 
Ürün Etiketi: