TR EN

EFDAL FERRODEX Fe-6 | DİĞER

Aktif Madde: %6 EDDHA Şelatlı Demir (Fe)- %6 Suda Çözünür Demir (Fe)

Formülasyon: WP

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Yeni dikilen ağaçlar Demir Şelatı 10-20 g -
Meyve tutumuna yakın ağaçlar Demir Şelatı 20-50 g -
Tüm verim devresinde olan ağaçlar Demir Şelatı 100-160 g -
Büyük ağaçlar Demir Şelatı 200-250 g -
Bağ Demir Şelatı 10-20 g -
Antep Fıstığı, sera ve açık sebzeler Demir Şelatı 300-500 g -
Demir noksanlığı, demirin toprakta yeterli oranda bulunmayışından veya topraktaki kirecin demiri tutarak kullanmasına mani olması sonucu görülür. Demir noksanlığında yaprakların fotosentez yapmaları engellenir, ilerlemiş noksanlıklarında bitki ölebilir. EFDAL FERRODEX FE-6 kökler tarafından alınır. Bu nedenle yeşil aksama tatbik edilmemelidir. Karışabilirlik: EFDAL FERRODEX FE-6 kuru ve sıvı gübreler ile karışım halinde kullanılabilir. Bakır gibi ağı metal içeren gübreler ile karıştırmayınız.
Ağaçların izdüşüm hizasında 10 cm, derinlikte daire şeklinde açılan kanala tavsiye edilen miktardaki Efdal Ferrodex Fe-6 suda eritilerek dökülür sonra bu kanal toprakla örtülerek sulanır. Kullanma Zamanı: Demir noksanlığından şikayet edilen bahçelerde en iyi uygulama zamanı ilkbaharda tomurcuk ve çiçekler açılmadan önceki dönemdir. Düzenli sulama yapılıyorsa dozu ikiye bölerek yarısını tomurcuklar patlarken, düğer yarısını meyve tutumunda vermek de mümkündür.
Ürün Etiketi: