TR EN

EFDAL GRANADA CS | HERBİSİT

Aktif Madde: 450 g/l Pendimethalin

Formülasyon: CS

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Soğan Tilki Kuyruğu
(Alopecurus myosuroides)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Horoz İbiği
(Amaranthus albus)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Fare Kulağı
(Anagallis arvensis)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Kısır yabani yulaf
(Avena sterilis)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Adana pancarı
(Beta adanensis)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Çoban Çantası
(Capsella bursa-pastoris)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Sirken
(Chenopodium album)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Şeytan elması
(Datura stramonium)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Çatal Otu
(Digitaria sanguinalis)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Hakiki Şahtere
(Fumaria officinalis)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Yabani semizotu
(Portulaca oleracea)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Çoban Değneği
(Polygonum aviculare)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Yapışkan otu
(Setaria verticillata)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Soğan Adi yavşan otu
(Veronica hederifolia)
300 ml/da Soğan ekiminden sonra çıkış öncesi -
Pamuk Yeşil Horoz İbiği
(Amaranthus viridis)
300 ml/da Ekim öncesi -
Pamuk Kırmızı köklü tilki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
300 ml/da Ekim öncesi -
Pamuk Sirken
(Chenopodium album)
300 ml/da Ekim öncesi -
Pamuk Yabani jüt
(Corchorus olitorius)
300 ml/da Ekim öncesi -
Pamuk Şeytan elması
(Datura stramonium)
300 ml/da Ekim öncesi -
Pamuk Çatal Otu
(Digitaria sanguinalis)
300 ml/da Ekim öncesi -
Pamuk Hanımdöşeği
(Euphorbia prostrata)
300 ml/da Ekim öncesi -
Pamuk Benekli Darıcan
(Echinochloa colonum)
300 ml/da Ekim öncesi -
Pamuk Yabani semizotu
(Portulaca oleracea)
300 ml/da Ekim öncesi -
Pamuk Kirpi Darı
(Setaria spp.)
300 ml/da Ekim öncesi -
Pamuk Köpek Üzümü
(Solanum nigrum)
300 ml/da Ekim öncesi -
ETKİ ŞEKLİ; Sistemik olmayan, kök ve yapraklardan alınan seçici bir herbisittir. İlaç ile temas etmiş yabancı otlar çimlenmeden kısa süre sonra veya toprak yüzeyine çıkarken ölür.
Çıkmış yabancı otları kontrol etmez!

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ; EFDAL GRANADA CS isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu K1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL GRANADA CS' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU; Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

Soğan; İyi hazırlanmış, keseklerden, yabancı otlardan ve daha önce ekilmiş bitkilerin artıklarından temizlenmiş toprağa, soğan ekiminden sonra çıkış öncesi uygulanır. 

Pamuk; Ekim öncesi tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra hemen veya en geç 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırmaya gerek yoktur. 

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:
EFDAL GRANADA CS ile uygulama yapıldıktan sonra ekilebilecek bitkiler:
Hemen ekilebilecek bitkiler : Pamuk, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, yerfıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler, 6 ay sonra diğer bitkiler ekilebilir.
Uygulama yapılmış tarlanın herhangi bir nedenle bozulması halinde:
Toprak 15 cm İşlenerek: Buğday, arpa, pamuk , patates, fasulye, soya fasulyesi ve bezelye.
Toprak işlemeden: Mısır, fasulye ve bezelye ekilebilir.

FİTOTOKSİSİTE:
Hastalık, kuraklık, aşırı rutubet , derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde fitotoksisite yapabilir.

KURAK ŞARTLARDA EFDAL GRANADA CS UYGULAMASINI TAKİP EDEN 3-7 GÜN İÇİNDE 5-10 mm SULAMA YAPILMALIDIR.
Ürün Etiketi: