TR EN

EFDAL HİMEKSOL 30L | FUNGUSİT

Aktif Madde: 360 g/L Hymexazol

Formülasyon: SL

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Domates Sebze Fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü (Damping-off)
(Fusarium spp., Pythium spp., Phytophthora spp.)
150 ml/100 L su (3L/m2 mahlül) 7
Tütün Çökerten (Damping-off)
(Fusarium spp., Pythium spp.)
200 ml/100 L su (3L/m2 mahlül) -
Hıyar Kabakgillerde Solgunluk ve Kök Çürüklüğü (Damping-off)
(Fusarium spp., Pythium spp.)
300 ml/100 L su (3L/m2 mahlül) 7
Muz Fusarium solgunluğu
(Fusarium oxysporum f.sp. cubense)
750 ml/ 100L su -
Biber (Sera) Toprak kökenli hastalık etmenleri
(Rhizoctonia solani, Fusarium spp.)
500 ml/da (Damlama sulama) 3
Çim alanlarında Toprak kökenli hastalık etmenleri
(Fusarium spp., Bipolaris spp.)
400 ml/ da -
ETKİ ŞEKLİ: Sistemik etkili, toprak ve tohum fungusitidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL HIMEKSOL 30 L adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu A3:32 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL HIMEKSOL 30 L yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A3:32 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan ön karışım denemesi yapılmalıdır.
Damla sulama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonunda, baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

Süzgeçli kova ile uygulama: Tohumlar ekildikten hemen sonra m2 ye 3 L karışım (Mahlül) gelecek şekilde süzgeçli kova veya ilaçlama makinesi ile toprak yüzeyine uygulama yapılır.

Biberde damlama sulama ile uygulama: Dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktarı, damlama sulama ünitesi 10 dakika çalıştırılarak, damlama sulama ile toprağa verilir. 1. uygulama dikimden 1 gün sonra, 2. uygulama birinci uygulamadan 30 gün sonra yapılır. 

Muzda uygulama: Dikim sonrası dekara 750 ml bitki koruma ürünü uygun bir yöntem (damlama sulama) toprağa verilir. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kısmi mücadele etkili değildir. 

Çimde uygulama: Dikimden sonra dekara 400 ml ürün gelecek şekilde yeşil aksam uygulaması yapılır. 
Ürün Etiketi: