TR EN

EFDAL İMAZUİT | İNSEKTİSİT

Aktif Madde: 240 g/l Metaflumizone

Formülasyon: SC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Domates Domates güvesi
(Tuta absoluta)
100 ml/ da (Larva) 3
Domates Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
100 ml/da (Larva) 3
Pamuk Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
100 ml/ da (Larva) 21
Biber Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
100 ml/ da (Larva) 1
Hıyar (Sera) Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
100 ml/ 100 L su (Larva) 3
Patlıcan (sera) Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
100 ml/ 100 L su (Larva) 3
Marul Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
100 ml/da (Larva) 3
Patates Patates Böceği
(Leptinotarsa decemlineata)
25 ml/da (Larva, Ergin) 7
ETKİ ŞEKLİ: Semicarbazone grubundan olan Metaflumizone mide yolu ve kontakt yolla alınmakta ve zararlının sinir hücrelerinin sodyum kanallarında reseptörlere bağlanarak kanalları tıkamakta ve kontrolü sağlamaktadır. Bu yeni etki şekli ile pyrethroidler ve diğer kimyasallardan farklıdır ve aralarında çapraz direnç yoktur. Orta derecede translaminar taşınma özelliğine sahiptir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL İMAZUİT adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 22B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL İMAZUİT'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grubu 22B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.
Biber, Hıyar, Patlıcan ve Marulda pamuk yaprakkurdu’na karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 metre sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvalar sayılır ve 3 metrelik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.
Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 ˚C ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun (4. dönem) larvalar görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Yapılan araştırma sonucunda Patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitkiler tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişme durumuna göre %40 oranına kadar çıkmaktadır.
Ürün Etiketi: