TR EN

EFDAL IMPULS EC 460 | FUNGUSİT

Aktif Madde: 300 g/l Spiroxamine + 160 g/l Prothioconazole

Formülasyon: EC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Buğday Tahıl Küllemesi
(Erysiphe graminis)
100 ml/da 35
Buğday Septoria Yaprak Lekesi
(Septoria tritici)
100 ml/da 35
Buğday Fide yanıklığı, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü
(Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)
100 ml/da 35
Arpa Fide yanıklığı, Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü
(Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)
100 ml/da 35
ETKİ ŞEKLİ:
Spiroxamine: Koruyucu, iyileştirici ve yok edici aktiviteye sahip sistemik fungusittir. Yaprak dokusu tarafından emilir, tüm yaprak içinde eşit olarak dağılır, ksilem içinde akropetal olarak yer değiştirir.
Prothioconazole: Koruyucu, iyileştirici ve yok edici aktiviteye sahip sistemik fungusittir. Ksilemde akropetal olarak taşınır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
EFDAL IMPULS EC 460 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1;3, G2;5 olarak  sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir.  Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL IMPULS EC 460 ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1;3, G2;5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.
Buğdayda tahıl küllemesi:
İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın  bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır. 

Buğdayda septorya yaprak lekesi: 
Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması uygulanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağın tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden  uygulamaya gerek duyulabilir. 

Buğday ve Arpa kök ve kök boğazı çürüklüğü; Kardeşlenme ve bayrak yaprak arasındaki devrede uygulanmalıdır.
Ürün Etiketi: