TR EN

EFDAL LAMTORİN 5 EC | İNSEKTİSİT

Aktif Madde: 50 g/l Lambda Cyhalothrin

Formülasyon: EC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Antepfıstığı Antepfıstığı Psillidi
(Agonoscena pistaciae)
20 ml /100 L su Nimf 3
Buğday Ekin Kambur Böceği
(Zabrus spp.)
50 ml / da Larva 14
Elma Elma İç Kurdu
(Cydia pomonella)
20 ml / 100 L su Larva 3
Fındık Fındık Kurdu 
(Curculio nucum)
50 ml / da Ergin 7
Buğday Hububat Hortumlu böceği
(Pachytychius hordei)
25 ml / da Ergin 14
Şeker Pancarı Kalkan Böcekleri
(Cassida spp.)
25 ml/da (Nimf ve Ergin) 3
Pamuk İki Noktalı Kırmızı Örümcek
(Tetranychus urticae)
50 ml/da (Nimf ve Ergin) 7
Mısır Koçan Kurdu
(Sesamia nonagrioides)
30 ml / da Larva 14
Lahana Lahana Yaprak Güvesi
(Plutella maculipennis)
25 ml / da Larva 3
Mısır Mısır Kurdu
(Ostrinia nubilalis)
30 ml / da Larva 14
Mısır Mısırda Bozkurt
(Agroies spp.)
50 ml / da Larva 14
Patates Patates Böceği
(Leptinotarsa decemlineata)
40 ml / da Larva , Ergin 3
Bağ Salkım Güvesi
(Lobesia botrana)
20 ml /100 L. su Larva 7
Buğday Süne
(Eurygaster integriceps)
20 ml / da (1. -3. ve 4.-5. dönem Nimf) 14
Pamuk Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
150 ml /da larva ve yumurta 7
Domates Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
50 ml / da, larva 3
Zeytin Zeytin Güvesi
(Prays oleae)
15 ml / 100 L su Larva (Çiçekte) 3
ETKİ ŞEKLİ:  Kontakt ve mide etkilidir. Böceklerin sinir sistemi üzerinde etkilidir. Sodyum kanalları aracılığıyla nörOnların işleyişini bozar. Hızlı ve uzun süreli etkiye sahiptir.

*Pamuk-Yeşilkurt için Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.
***Pamuk-İki Noktalı Kırmızıörümcek için sadece ege Bölgesinde kullanılır.
****Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL LAMTORIN 5 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL LAMTORIN 5 EC nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasından (Grubu 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Birçok akarisit, insektisit ve fungusitle kaışabilir. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce karışım denemeleri  yapılması tavsiye edilir.
Bağ- Bağ Salkım Güvesi: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir, Larvasit uygulamak için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı ve bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
Buğday- Ekin Güvesi:Yüzey ilaçlaması yapılır.

Buğday- Hububat Hortumlu Böceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Buğday- Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayım ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadelye karar verilir.

Domates- Yeşilkurt: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde; yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elma-Elma İçkurdu: Elma içkurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Fındık- Fındıkkurdu: Ergin böceklerin ekonomik zarar yapmaya başladıkları dönemde, bahçeleri ilaçlı bulundurmak gerekir. İlaçlama, bahçedeki hakim çeşitlerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaşınca (3-4mm) yapılmalıdır. Ergin yoğunluğunun saptanması amacıyla bir sürvey yapılmalıdır. İşlem sabah erken veya akşamüzeri sakin rüzgarsız ve yağışsız günlerde yapılmalıdır.

Lahana- Lahana Yaprak Güvesi: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, her 10 adımda bir bitkiler kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.

Mısır- Bozkurt- Tohum ilaçlaması: Zararlının yoğun olduğu yerlerde tohumlar ekilmeden önce bu koruyucu metod koruyucu amaçlı olarak uygulanır. Kepekli yem uygulaması: Zararlının bulunması muhtemel olan tarlalarda, sıraya ekim yapılan yerlerde 10 ayrı yerde 3'er m lik sıralar üzerinde en az 2 yenik bitkinin bulunduğu tarlalarda kimyasal mücadele yapılır. 
Yeşil aksam uygulaması: Zararlının bulunması muhtemel olan tarlalarda, sıraya ekim yapılan yerlerde 10 ayrı yerde 3'er m lik sıralar üzerinde en az 2 yenik bitkinin bulunduğu tarlalarda kimyasal mücadele yapılır. Geniş alanlarda kepekli yem uygulamasının zorluğu nedeni ile bu yöntem uygulanır.

Mısır- Koçan Kurdu: İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamaya takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Mısır- Mısır Kurdu: İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamaya takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Pamuk- İki Noktalı Kırmızıörümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarlarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesinde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 10 adet kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Patates- Patates Böceği: Günlük ortalama sıcaklık 14-15 ˚C ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun (4. dönem) larvalar görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde  de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Yapılan araştırma sonucunda Patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitkiler tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişme durumuna göre %40 oranına kadar çıkmaktadır.

Şekerpancarı- Kalkan Böcekleri: Hem larvaları ve erginleri şekerpancarına zarar verir. Kimyasal mücadele her dönemlerine uygulanabilir.

Zeytin-Zeytin Güvesi: Çiçekte! Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde %10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10'unda canlı 'yumurta+larva' olduğunda ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı- Antepfıstığı Psillidi: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu  açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Ürün Etiketi: