TR EN

EFDAL MACO M-45 | FUNGUSİT

Aktif Madde: %80 Mancozeb

Formülasyon: WP

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Elma Elma Karalekesi
(Venturia inaequalis) 
250 g/100 L su 21
Elma Memeli Pas
(Gymnosporangium fuscum)
250 g/100 L su 21
Bağ Ölü Kol
(Phomopsis viticola)
200 g/100 L su 21
Bağ Mildiyö
(Plasmopara viticola)
200 g/ 100 L su 21
Soğan Mildiyö
(Peronospora destructor)
200 g/100 L su 28
Hıyar Kabakgillerde Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
200 g/100 L su 14
Domates Mildiyö
(Phytophthora infestans)
200 g/100 L su 14
Nohut Antraknoz
(Ascochyta rabiei)
200 g/100 kg tohum, 200 g/100 L su 28
Fasulye Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)            
250 g/100 L su 28
Fasulye Pas
(Uromyces appendiculatus)
200 g/100 L su 28
Domates Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)
200 g/100 L su 28
Patlıcan Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)
200 g/100 L su 28
Patates Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)
200 g/100 L su 28
Sebze Fideleri Çökerten ve Kök Çürüklüğü
(Pythium spp.,Rhizoctania spp.,Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)
200 g/100 kg tohum -
Kavun Antraknoz
(Colletotrichum lagenarium)
200 g/100 L su 7
Karpuz Antraknoz
(Colletotrichum lagenarium)
200 g/100 L su 7
Buğday Kara Pas
(Puccinia graminis tritici)
350 g/da 28
Şerbetçiotu Mildiyö
(Pseudoperonospora humuli)
150 g/100 L su 42
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi
(Cercospora arachidis)
200 g/100 L su 14
Yer Fıstığı Kök Boğazı Çürüklüğü
(Aspergillus niger)
500 g/100 kg tohum -
Buğday Sarı Pas
(Puccinia striiformis)
350 g/da 28
Buğday Kahverengi Pas
(Puccinia recondita f. Sp. tritici)
350 g/da 28
ETKİ ŞEKLİ: Koruyucu etkili, geniş spekturumlu fungusittir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL MACO M-45 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu M:3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL MACO M-45 i aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kükürt-Kireç, bordo bulamacı ve bor içeren yaprak gübreleri hariç, diğer insektisit ve fungusitlerle karıştırılarak kullanılabilir.
Domates- Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilmelidir.

Domates- Mildiyö: Karışımlı mücadeleye çevrede ki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Bağ- Ölükol: YAZ UYGULAMASI: 1.Uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2.Uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3.Uygulama: Sürgünler 25-30 cm ‘yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ- Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonra ki uygulamalar 1.uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu ,meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Buğday- Sarı Pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı Yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışımlı su ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Buğday- Kahverengi Pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı Yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışımlı su ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Buğday- Kara Pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı Yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışımlı su ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Elma- Karaleke: 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde 4. ve Diğer uygulama: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan karışımların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma- Memeli Pas: 1.Uygulama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra (Kırmızı rozet dönemi başlangıcında), 2.Uygulama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce, 3.Uygulama: 2. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Fasulye- Antraknoz: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti iklim koşulları ve karışımın etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının uygulanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye- Pas: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve karışımın etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir.Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

Hıyar- Kabakgillerde Mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başlandığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Karpuz- Antraknoz: Tohum Uygulaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp 1 saat kuruduktan sonra uygulama yapılır. 
Yeşil aksam Uygulaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16 C olması ve orantılı nemin en az %80 ‘ e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de , uygulamada en pratik yol , çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antaknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti ,iklim koşulları ve karışımın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

Kavun- Antraknoz: Tohum Uygulaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp 1 saat kuruduktan sonra uygulama yapılır. 
Yeşil aksam Uygulaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16 C olması ve orantılı nemin en az %80 ‘ e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de, uygulamada en pratik yol , çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antaknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti ,iklim koşulları ve karışımın etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

Nohut- Antraknoz: Tohum Uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.
Yeşil Aksam Uygulaması: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 C  ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti , iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Patates- Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilmelidir.

Patlıcan- Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilmelidir.

Sebze Fideleri- Çökerten ve Kök Çürüklüğü: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg tohuma 200 g karışım gelecek şekilde karıştırılarak uygulanır.

Soğan- Mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16 C’ ye ulaşması ve orantılı nemin %80’ i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalara başlanabilir.

Şerbetçiotu- Mildiyö: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğundan uygulamaya başlanır.Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır.Bu dönemde koza tutuma dönemine kadar 10 ar gün aralıklarla devam edilir.

Yerfıstığı- Cercospora Yaprak Lekesi: Tohum uygulamasıdır. Karışımın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.

Yerfıstığı- Kök Boğazı Çürüklüğü: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.Ürün Etiketi: