TR EN

EFDAL MORİMOL | HERBİSİT

Aktif Madde: 240 g/l Isoxaflutole +240 g/l Cyprosulfamide (safener)

Formülasyon: SC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Mısır İmam Pamuğu
(Abutilon theophrastii)
40 ml/da çıkış öncesi _
Mısır Şeytan elması
(Datura stramonium)
40 ml/da çıkış öncesi _
Mısır Yabani Bamya
(Hibiscus trionum)
40 ml/da çıkış öncesi -
Mısır Yeşil Kirpi Darı
(Setaria viridis)
40 ml/da çıkış öncesi -
Mısır Yapışkan otu
(Setaria verticillata)
40 ml/da çıkış öncesi _
Mısır Köpek Üzümü
(Solanum nigrum)
40 ml/da çıkış öncesi _
Nohut Sirken
(Chenopodium album)
25 ml/da çıkış öncesi _
Nohut Yabani Hardal
(Sinapis arvensis)
25 ml/da çıkış öncesi _
Nohut Köpek Papatyası
(Anthemis arvensis)
25 ml/da çıkış öncesi _
ETKİ ŞEKLİ: EFDAL MORİMOL mısırda ve nohutta dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra çıkış öncesi (pre-emergence) olarak uygulanması gereken bir herbisittir.
Isoxaflutole; Hem yaprak hem de kökler tarafından ama daha çok kökler vasıtasıyla alınır ve yabancı ot bünyesinde hem floem hem de ksilemde taşınarak seçici, sistemik etki gösterir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL MORİMOL isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu F2:27 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL MORİMOL'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2: 27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir. 
KULLANIM ŞEKLİ: İlaçlamadan beklenen yüksek etkinin alınabilmesi için tarla tesviye edilerek, toprak yüzeyi keseksiz, düz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. İlaçlama, rüzgarsız sakin bir havada, ekimden sonra toprak nemini kaybetmeden dekara 30-40 l. su gidecek şekilde yapılmalıdır.  Doz bindirmelerinden kaçınmak için yastıklama bölgelerinde dönüşlerde ilaçlama düzeneği kapatılmalı, tarla içinde hatlar iyi takip edilmelidir.

MÜNAVEBE; EFDAL MORİMOL’ün mısırdan ve nohuttan sonra ekilecek münavebe ürünlerine olumsuz bir etkisi yoktur. 

UYARI; Organik madde miktarı düşük (%1,5 den az) ve toprak pH’sının 7.5 ve üzerinde olduğu kumlu, geçirgen topraklarda doz bindirmelerinin yapıldığı alanlarda çıkan mısır ve nohut bitkilerinde geçici renk açılmaları görülebilir. 
İkinci ürün mısır kuruya ekilecekse ekimden sonra yapılacak sulama şekli yağmurlama sulama olmalıdır.
Ürün Etiketi: