TR EN

EFDAL NOKAB 10G | NEMATİSİT

Aktif Madde: %10 Ethoprophos

Formülasyon: GR

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Bağ Bağda Haziran Böceği
(Polyphylla fullo)
7,5 g/Omca- Dikim sırasında yada dikili bağlarda İlkbaharda -
ETKİ ŞEKLİ: Kontakt etkili toprak insektisitidir. Etki devamlılığı 2-4 aydır. Öte yandan, uygulandığı yerde diğer  toprakaltı zararlılırına karşı ayrıca mücadeleye gerek kalmaz. 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL NOKAB 10G adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL NOKAB 10G ‘yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından, diğer ilaçlarla karışması söz konusu değildir.
Bağ- Haziran Böceği: Yeni bağ kurarken fidan çukuruna doldurulacak toprak veya harca doza göre karıştırılmalıdır. Kurulu bağlarda omca çevresine homojen olarak serpilmeli, çapalanmalı ve beklemeden larvanın faaliyet gösterdikleri derinliğe kadar ıslatma sağlayacak şekilde su verilmelidir. 

Domates (Sera)- Kök Ur Nematodları: İyi bir toprak işlemesinden sonra, verilen dozda, fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce granül aplikatörü, gübre makinesi yada lastik eldiven giyilerek el ile homojen veya yeterince su verilerek ilacın 15-20 cm derine karışması sağlanmalıdır. İlaç 5-6 saat içerisinde toprağa bağlandığından uygulama ile toprağa karıştırma aynı gün içinde olmalıdır. Uygulama yapıldığında toprakaltı zararlılarını da kontrol ettiğinden ayrıca bir mücadeleye gerek kalmaz. 
Ürün Etiketi: