TR EN

EFDAL PYROSS | FUNGUSİT

Aktif Madde: 300 g/l Pyrimethanil

Formülasyon: SC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Bağ Kurşuni Küf
(Botrytis cinerea)
100 ml/100 L su 21
Domates Kurşuni Küf
(Botrytis cinerea)
125 ml/100 L su 3
Elma Elma Karalekesi
(Venturia inaequalis) 
50 ml/100 L su 14
Biber (Sera) Kurşuni Küf
(Botrytis cinerea)
125 ml/100L su 3
ETKİ ŞEKLİ: Kontakt etkili fungusittir, translaminar (Bitki iletim demetlerine ulaşmadan, sadece yaprak ve dalların dokularında taşınıp doku altında birikmesidir) aktivite gösterir. Hem koruyucu hem de tedavi edici etki gösterir. İkili etki gösterir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL PYROSS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu D1;9 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL PYROSS u aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1;9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: EFDAL PYROSS, alüminyum içeren ilaçlarla karıştırılarak kullanılamaz.
Bağ- Kurşuni Küf: İlaçlamaya danelere su yürüdüğünde başlanır ve 10-15 gün ara ile hastalığında seyrine göre devam edilir. Hastalık etmenine karşı farklı etki mekanizmasına sahip diğer fungusitlerle dönüşümlü olarak bir program içinde kullanılması, dayanıklı ırkların oluşumunu engeller.

Domates- Kurşuni Küf: İlaçlamalara hastalık görülür görülmez başlanır ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla devam edilir. İlaçlamayı iyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde uygulayınız.

Elma- Karaleke: 1. İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında, 2. İlaçlama: Pembe tomurcuk döneminde, 3. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde, 4. ve Diğer İlaçlamalar: Hava koşullarına göre 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Biber (Sera) -Kurşuni Küf: Uygulama çevresindeki ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün ara ile yapılmalıdır. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Ürün Etiketi: