TR EN

EFDAL ROKSAN-M | HERBİSİT

Aktif Madde: 250 g/l Bentazone +125 g/l MCPA

Formülasyon: SL

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Çeltik Kızotu
(Cyperus difformis)
200 ml/dayabancı otların 3-5 yapraklı, olduğu dönemde 60
Çeltik Kurbağa Kaşığı
(Alisma plantago)
200 ml/dayabancı otların 3-5 yapraklı, olduğu dönemde 60
Çeltik Üç köşeli sandalye sazı
(Scirpus mucronatus)
200 ml/dayabancı otların 3-5 yapraklı, olduğu dönemde 60
Çeltik Dipotu
(Lindemia procumbens)
200 ml/dayabancı otların 3-5 yapraklı, olduğu dönemde 60
Çeltik Güvercin Ayağı
(Ammania coccinea)
200 ml/dayabancı otların 3-5 yapraklı, olduğu dönemde 60
ETKİ ŞEKLİ: Bileşiminde iki aktif madde vardır. Bunlardan Bentazone çıkış kullanılan seçici kontakt bir herbisittir. Esas olarak yapraklardan, aynı zamanda kökler tarafından da alınabilir ve ksilemde kökten yapraklara doğru taşınır. MCPA ise seçici sistemik bir herbisittir. Kökler ve yapraklar tarafından alınır ve taşınır.
 
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL ROKSAN-M adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu C3+0 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL ROKSAN-M yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3+0 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ: Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde kullanılır. Uygulamadan 2 gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 48 saat sonra (2 gün) sonra tavalara tekrar su verilir.
Ürün Etiketi: