TR EN

EFDAL ROUTER 150 EC | HERBİSİT

Aktif Madde: 150 g/l Fluazifop-P-Butyl

Formülasyon: EC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Pamuk Kanyaş (Geliç)
(Sorghum halepense)
100 ml/da (Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, 1 ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir.) 56
Soğan Kısır yabani yulaf
(Avena sterilis)
50 ml/da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde 28
Soğan Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
100 ml/da (soğanın 2 yapraklı devresinde) 28
Soğan Kanyaş (Geliç)
(Sorghum halepense)
100 ml/da (soğanın 2 yapraklı devresinde) 28
Bağ Kanyaş (Geliç)
(Sorghum halepense)
100 ml/da Kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken 28
Bağ Köpek Dişi Ayrığı
(Cynodon dactylon)
150 ml/da çiçeklenme öncesi devrede 28
Mercimek Kısır yabani yulaf
(Avena sterilis)
50 ml/da (Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi yabancı otlar 3-5 yapraklı iken) 56
Mercimek Yabani Yulaf
(Avena fatua)
50 ml/da (Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi yabancı otlar 3-5 yapraklı iken) 56
Mercimek Kendi Gelen Arpa 
(Hordeum vulgare)
50 ml/da (Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi yabancı otlar 3-5 yapraklı iken) 56
Mercimek Kendi gelen buğday
(Triticum aestivum)
50 ml/da (Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi yabancı otlar 3-5 yapraklı iken) 56
Şeker Pancarı Kanyaş (Geliç)
(Sorghum halepense)
100 ml/da (Kanyaşlar 15-30 cm boyda iken) 56
Şeker Pancarı Kısır yabani yulaf
(Avena sterilis)
50 ml/da kardeşlenme döneminde 56
Domates Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
75 ml/da (Darıcanlar 10-12 cm boyunda iken) 28
Patates Kanyaş (Geliç)
(Sorghum halepense)
100 ml/da (Kanyaşlar 15-20 cm boyda iken) 28
Patates Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
100 ml/da (Darıcanlar 8-10 cm boyunda iken) 28
Kanola Kendi gelen buğday
(Triticum aestivum)
50 ml/da (Buğday 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda iken) 28
Kanola İtalyan çimi
(Lolium multiflorum)
100 ml/da (İtalyan çimi 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda iken) 28
ETKİ ŞEKLİ: Geniş yapraklı kültür bitkilerinde tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik, seçici bir herbisittir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL ROUTER 150 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL ROUTER 150 EC' yi aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

! Tüketim amaçlı  bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
KULLANIM ŞEKLİ: Son uygulama ve hasat arasındaki süre göz önünde bulundurmak kaydı ile geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde emniyetle kullanılabilir. Uygulama sırasında yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları ve uygulama öncesi kültürel işlemlerle çok yıllık yabancı otların rizomlarının parçalanmış olması, uygulamadan daha iyi sonuç alınmasını sağlar. Uygulama iyi kaplama yapılması için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Uygulama için uygun basınç 3 atmosfer ve en uygun meme tipi yelpaze memelidir. Her türlü uygulama aleti ile uygulanabilir. Yer aletleriyle 20-40 litre su kullanılır.
Ürün Broşürü:
Ürün Etiketi: