TR EN

EFDAL SEDEFİN 150 EC | NEMATİSİT

Aktif Madde: 150 g/l Fosthiazate

Formülasyon: EC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Domates (Sera) Kök Ur Nematodları
(Meloidogyne spp.)
1 L/da (Fide dikiminden 3-6 gün önce, damla sulama) 49
ETKİ ŞEKLİ: Sistemik etkiye sahip, fumigant olmayan toprağa uygulanan nematisittir.
Temas, yutma yoluyla etkilidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL SEDEFİN 150 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1 olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, EFDAL SEDEFİN 150 EC' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.
EFDAL SEDEFİN 150 EC, serada fide dikim öncesinde ve sadece damlama sulama sistemi ile kullanılmalıdır. Sırt pülverizatörü veya traktörle çekilen makinelerle kullanmayınız. Uygulamadan önce toprak 20-25 cm derinliğe kadar yeterince sulanır. Toprak nemli ve tavlı olmalıdır. 

Kalibrasyon: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10' u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü miktarı belirlenir. 

Domates (sera) - Kök ur nematodu: Serada fide dikiminden 3-6 gün önce, damla sulama şeklinde, tavsiye edilen dozda 1 defada uygulanmalıdır. Dikimden sonra kullanılmamalıdır.
Ürün Etiketi: