TR EN

EFDAL SUPERHALOX | HERBİSİT

Aktif Madde: 108 g/l Haloxyfop-P-Methyl ester

Formülasyon: EC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Mercimek Yabani Yulaf
(Avena fatua)
45 ml/da 15
Soğan Yabani Yulaf
(Avena fatua)
45 ml/da 52
Bağ Köpek Dişi Ayrığı
(Cynodon dactylon)
240 ml/da 52
Narenciye Köpek Dişi Ayrığı
(Cynodon dactylon)
240 ml/da 15
Bağ Kanyaş
(Sorghum halepense)
60 ml/da 52
Pamuk Kanyaş
(Sorghum halepense)
60 ml/da 15
Soya Kanyaş
(Sorghum halepense)
60 ml/da 15
Narenciye Kanyaş
(Sorghum halepense)
60 ml/da 15
Domates Kanyaş
(Sorghum halepense)
60 ml/da 52
Biber Kanyaş
(Sorghum halepense)
60 ml/da 52
Yer Fıstığı Kanyaş
(Sorghum halepense)
60 ml/da 98
Karpuz Kanyaş
(Sorghum halepense)
60 ml/da 52
Şeker Pancarı Tavşanbıyığı
(Poa annua)
60 ml/da 56
Şeker Pancarı Yabani Yulaf
(Avena fatua)
60 ml/da 56
Şeker Pancarı Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
60 ml/da 56
Şeker Pancarı Tilki Kuyruğu
(Alopecurus myosuroides)
60 ml/da 56
Şeker Pancarı Yumuşak başaklı kuşyemi
(Phalaris paradoxa)
60 ml/da 56
Şeker Pancarı Ayrık
(Elymus repens)
60 ml/da 56
Şeker Pancarı Delice
(Lolium temulentum)
60 ml/da 56
ETKİ ŞEKLİ:Çıkış sonrası tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otlara etkili sistemik, seçici bir herbisittir. Yapraktan alınır floem ve ksilemde taşınır.
!Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL SUPERHALOX, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL SUPERHALOX un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.
KULLANIM ŞEKLİ: EFDAL SUPERHALOX ile en iyi ve kesin netice yabancı otların 15-20 cm boyunda, 5-6 yapraklı devresinde kullanıldığında alınır. İlk uygulamadan 20-25 gün sonra aynı dozda yapılan ikinci uygulama ile tarlada yeni çimlenen yabancı otlar da kontrol edilir. Köpek dişi ayrığı mücadelesinde tek uygulama yeterlidir. 
Ürün Etiketi: