TR EN

EFDAL TARWAX 10 EC | İNSEKTİSİT

Aktif Madde: 100 g/L Pyriproxyfen

Formülasyon: EC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Biber (Sera) Tütün Beyazsineği
(Bemisia tabaci)
50 ml/100 L su Larva 3
Domates (Sera) Tütün Beyazsineği
(Bemisia tabaci)
50 ml/100 L su Larva 3
Hıyar (Sera) Tütün Beyazsineği
(Bemisia tabaci)
50 ml/100 L su Larva 3
Pamuk Tütün Beyazsineği
(Bemisia tabaci)
50 ml/da Larva 28
Patlıcan (Tarla) Tütün Beyazsineği
(Bemisia tabaci)
50 ml/da Larva 3
Şeftali Dut Kabuklu Biti 
(Pseudaulacaspis pentagona)
50 ml/100 L su Larva 14
Zeytin Zeytin Kabuklu Biti
(Parlatoria oleae)
50 ml/100 L su Larva 14
Zeytin Zeytin Karakoşnili
(Saissetia oleae)
50 ml/100 L su Larva 14
ETKİ ŞEKLİ:  Böcek gelişim düzenleyicisidir. Böcekler üzerinde etkisini 20-30 gün sürdürür. Larvalar ve nimflerin gelişimini engeller, dönem değiştirme sırasında ölürler ve ilaçlamadan sonra bırakılan yumurtaların açılmasını engeller. 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL TARWAX 10 EC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grubu 7C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişiminin geciktirmek için EFDAL TARWAX 10 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlaması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 7C harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

Biber (Sera)- Tütün Beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Domates (Sera)- Tütün Beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Hıyar (Sera)- Tütün Beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Pamuk-Tütün Beyazsineği: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır. 

Patlıcan (Sera)- Tütün Beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Şeftali- Dut Kabuklubiti: Uygulamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışından ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı çeşitlerin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytin-Kabuklubiti: Zararlının 1. dölüne karşı çok yüksek popülasyonlar dışında uygulama yapılmamalıdır. Zararlının ikinci dölünde ise bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme alanı göz önüne alınmalıdır. Uygulama, yumurtaların %50'sinin açıldığı ve birinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu zaman yaprak ve meyvelerin tamamının ıslanabileceği şekilde yapılır. Bir uygulama yeterlidir.

Zeytin-Karakoşnili: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50 sinin açıldığı devrede birinci, %90'nın açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.


Ürün Broşürü:
Ürün Etiketi: