TR EN

EFDAL TEBUXIL FS 60 | FUNGUSİT

Aktif Madde: 60g/l Tebuconazole

Formülasyon: FS

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Buğday Sürme
(Tilletia foetido, Tilletia caries)
50 ml/100 Kg Tohum -
Buğday Rastık
(Ustilago nuda f. sp. tritici)
50 ml/100 Kg Tohum -
Arpa Kapalı Rastık
(Ustilago hordei)
50 ml/100 Kg Tohum -
Arpa Açık Rastık
(Ustilago nuda hordei)
50 ml/100 Kg Tohum -
Arpa Yaprak Çizgi Hastalığı
(Pyrenophora graminea)
50 ml/100 Kg Tohum -
ETKİ ŞEKLİ: Koruyucu, tedavi edici ve yek edici (eradike) etki gösteren fungusittir. Bitkinin vejetasyon kısımlarından hızlıca alınır ve bitki dokularında akropetal (aşağıdan yukarıya) olarak taşınır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL TEBUXIL FS 60, isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL TEBUXIL FS 60 ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İmidacloprid'in %70 lik veya 600 g/L lik bitki koruma ürünleri ile karıştırılabilir. Tohumla geçen hastalıkların kontrolü için diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmasına gerek yoktur.
Uygulama Varili (Kaskat) ile Uygulama Yapılacak ise: 100 kg tohum için önerilen 50 ml ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında uygulama varili çevrilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır. 

Uygulama Tertibatı olan Selektörde ise: Ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok soğuk (0°c altı) sıcaklıklarda problem oluşturabilir. 0°C' nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.
Ürün Etiketi: