TR EN

EFDAL ULTRAMİX | HERBİSİT

Aktif Madde: 452,42 g/l 2,4-D EHE + 6.25 g/l Florasulam

Formülasyon: SE

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Arpa Adi Fiğ
(Vicia sativa)
50 ml/da 14
Arpa Boynuz Otu
(Cerastium dicothomum)
50 ml/da 14
Arpa Boynuzlu yoğurt otu
(Galium tricornutum)
60 ml/da 14
Arpa Çoban Değneği
(Polygonum bellardi)
60 ml/da 14
Arpa Doğu Ballıbabası
(Wiedemannia orientalis)
70 ml/da 14
Arpa Gökbaş
(Centaurea sp.)
70 ml/da 14
Arpa Kaba Tüylü Fiğ
(Vicia narbonensis)
50 ml/da 14
Arpa Kan Damlası
(Adonis aestivalis)
50 ml/da 14
Arpa Kekre
(Acroptilon repens)
70 ml/da 14
Arpa Kıraç Itırı
(Geranium stepporum)
50 ml/da 14
Arpa Kokarot
(Bifora radians)
70 ml/da 14
Arpa Köygöçüren
(Cirsium arvense)
70 ml/da 14
Arpa Meryem Dikeni
(Silybum marianum)
60 ml/da 14
Arpa Parmaklı Yavşan Otu
(Veronica triphyllos)
60 ml/da 14
Arpa Rum Yalancı Keteni
(Camelina rumelica)
50 ml/da 14
Arpa Saka Dikeni
(Carduus picnocephalus)
60 ml/da 14
Arpa Sarı Ot
(Boreava orientalis)
50 ml/da 14
Arpa Sarkık Meyveli Yavruağzı
(Hypecoum pendulum)
50 ml/da 14
Arpa Sığır Dili
(Anchusa azura)
50 ml/da 14
Arpa Tarla Düğün Çiçeği
(Ranunculus arvensis)
60 ml/da 14
Arpa Tarla Hazeranı
(Consolida regalis)
60 ml/da 14
Arpa Tarla Papatyası
(Anhemis fumarifolia)
60 ml/da 14
Arpa Taşkesen Otu
(Buglossoides arvensis)
50 ml/da 14
Arpa Trakya Hardalı
(Neslia apiculata)
50 ml/da 14
Arpa Uzun Meyveli Bülbül Otu
(Sisymbrium altissimum)
50 ml/da 14
Arpa Uzun Süpürge Otu
(Descurania sophia)
50 ml/da 14
Arpa Yabani Çivit Otu
(Isatis tinctoria)
50 ml/da 14
Arpa Yabani Hardal
(Sinapis arvensis)
50 ml/da 14
Arpa Yabani Tere
(Cardaria draba)
50 ml/da 14
Arpa Yatık Boya Kökü
(Asperugo procumbens)
50 ml/da 14
Buğday Adi Fiğ
(Vicia sativa)
50 ml/da 14
Buğday Boynuz Otu
(Cerastium dicothomum)
50 ml/da 14
Buğday Boynuzlu yoğurt otu
(Galium tricornutum)
60 ml/da 14
Buğday Çoban Değneği
(Polygonum bellardi)
60 ml/da 14
Buğday Doğu Ballıbabası
(Wiedemannia orientalis)
70 ml/da 14
Buğday Gökbaş
(Centaurea sp.)
70 ml/da 14
Buğday Kaba Tüylü Fiğ
(Vicia narbonensis)
50 ml/da 14
Buğday Kan Damlası
(Adonis aestivalis)
50 ml/da 14
Buğday Kekre
(Acroptilon repens)
70 ml/da 14
Buğday Kıraç Itırı
(Geranium stepporum)
50 ml/da 14
Buğday Kokarot
(Bifora radians)
70 ml/da 14
Buğday Köygöçüren
(Cirsium arvense)
70 ml/da 14
Buğday Meryem Dikeni
(Silybum marianum)
60 ml/da 14
Buğday Rum Yalancı Keteni
(Camelina rumelica)
50 ml/da 14
Buğday Saka Dikeni
(Carduus picnocephalus)
60 ml/da 14
Buğday Sarı Ot
(Boreava orientalis)
50 ml/da 14
Buğday Sarkık Meyveli Yavruağzı
(Hypecoum pendulum)
50 ml/da 14
Buğday Sığır Dili
(Anchusa azura)
50 ml/da 14
Buğday Tarla Düğün Çiçeği
(Ranunculus arvensis)
60 ml/da 14
Buğday Tarla Hazeranı
(Consolida regalis)
60 ml/da 14
Buğday Tarla Papatyası
(Anhemis fumarifolia)
60 ml/da 14
Buğday Taşkesen Otu
(Buglossoides arvensis)
50 ml/da 14
Buğday Trakya Hardalı
(Neslia apiculata)
50 ml/da 14
Buğday Uzun Meyveli Bülbül Otu
(Sisymbrium altissimum)
50 ml/da 14
Buğday Uzun Süpürge Otu
(Descurania sophia)
50 ml/da 14
Buğday Yabani Çivit Otu
(Isatis tinctoria)
50 ml/da 14
Buğday Yabani Hardal
(Sinapis arvensis)
50 ml/da 14
Buğday Yabani Tere
(Cardaria draba)
50 ml/da 14
Buğday Yatık Boya Kökü
(Asperugo procumbens)
50 ml/da 14
Mısır Adi Soda Otu
(Salsola kali)
70 ml/da 14
Mısır Dil Kanatan
(Galium aparine)
70 ml/da 14
Mısır Domuz Pıtrağı
(Xanthium strumarium)
70 ml/da 14
Mısır Gece Sefası
(Ipomea stolonifera)
70 ml/da 14
Mısır Gökbaş
(Centaurea sp.)
70 ml/da 14
Mısır İmam Pamuğu
(Abutilon theophrastii)
70 ml/da 14
Mısır Kekre
(Acroptilon repens)
80 ml/da 14
Mısır Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
70 ml/da 14
Mısır Köpek Üzümü
(Solanum nigrum)
70 ml/da 14
Mısır Sirken
(Chenopodium album)
70 ml/da 14
Mısır Tarla Sarmaşığı
(Convolvulus arvensis)
80 ml/da 14
Mısır Uzun Loğusaotu
(Aristolochia clematitis)
70 ml/da 14
Mısır Yatık Sirken
(Chenopodium vulvaria)
70 ml/da 14
Buğday Parmaklı Yavşan Otu
(Veronica triphyllos)
60 ml/da 14
ETKİ ŞEKLİ: Seçici sistemik bir herbisittir. Kök ve sürgünlerden alınarak floem ve ksilemde taşınır.

!Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısır yetiştiriciliğinde kullanılmaz.
 
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: FDAL ULTRAMİX , isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 0,4 + B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL ULTRAMİX in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 0,4 + B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tevsiye edilmez.
KULLANIM ŞEKLİ: EFDAL ULTRAMİX, suspo-emülsiyon şeklinde bir ilaç olduğundan ilacın su ile iyice karışması çok önemlidir. Uygulamalardan en iyi etki yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan  ilaçlamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KULLANMA ZAMANI: HUBUBAT (Buğday, Arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.

MISIR: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün) günlük ortalama sıcaklık 15 °C üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısı ile bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez

Ürün Broşürü:
Ürün Etiketi: