TR EN

EFDAL ZAYS | HERBİSİT

Aktif Madde: 250 g/l Quinclorac

Formülasyon: SC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Çeltik Darıcan
(Echinochloa crus-galli)
150 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönem -
Çeltik Çeltiksi Darıcan
(Echinochloa oryzoides)
150 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönem -
ETKİ ŞEKLİ: Çıkış sonrası etkili sistemik bir herbisit olup yabancı otların kök ve yaprakları tarafından alınır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL ZAYS isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu L olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL ZAYS'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grubu L harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

KULLANIM ŞEKLİ: Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavaları kuruya alınmalı ve uygulamadan 2 sonra tavaların çıkış ağızları kapalı tutularak, 4-5 cm su seviyesi sağlayacak şekilde sulanmalıdır.
Sulama 4-5 gün süresince sadece sızma nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış ağızları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır.
Dekara uygulanacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

! 36 ay süre ile münavebe ürünü olarak Solanaceae familyasından (özellikle domates- biber) kültür bitkileri kullanılmamalıdır.
Ürün Etiketi: