TR EN

EFDAL ZENOTRİN | İNSEKTİSİT

Aktif Madde: 200 g/L Esfenvalerate

Formülasyon: EC

Bitki Adı Etmen Adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
Pamuk Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
60 ml/da (Larva) 7
Pamuk Pamukta yaprakpiresi
(Empoasca decipiens)
7.5 ml/da (Ergin) 7
Domates (Tarla) Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
60 ml/da (Larva) 7
Elma Elma İç Kurdu
(Cydia pomonella)
5ml/100Lsu (Larva) 7
Antepfıstığı Antepfıstığı Psillidi
(Agonoscena pistaciae)
20 ml/100L su 7
Fındık Fındık Kurdu 
(Curculio nucum)
20 ml/da (Larva) 14
Bağ Salkım Güvesi
(Lobesia botrana)
7.5 ml/ 100L su (Larva) 15
Mısır Mısır Koçan Kurdu
(Sesamia nonagrioides)
30 ml/da (Larva) (15 gün ara ile 3 ilaçlama) 21
Mısır Mısır Kurdu
(Ostrinia nubilalis)
30 ml/da (Larva) (15 gün ara ile 3 ilaçlama) 21
ETKİ ŞEKLİ: Kontakt ve mide zehiri etkili insektisittir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: EFDAL ZENOTRİN 200 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL ZENOTRİN 200'ü aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır. 

* Pamuk (Yeşilkurt Helicoverpa armigera )'a karşı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılmaz.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgale seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşil kurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamuk yaprak pirelerine karşı rastgale seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt ve üst kısmından alınan l'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılır. 

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır. 

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. 

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce ilaçlama yapılmalıdır.

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2 'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır. 

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün­derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurdu: İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.  

Ürün Etiketi: